23. december 2020

Støt VORE KANDIDATERS vej til BYRÅDET


Det kræver knofedt og penge at komme i byrådet. 
Vore opstillede kandidater er meget optaget af de forhold, der betyder noget for vores tilværelse her i Ringkøbing-Skjern kommune.

Hvis vore kandidater skal blive valgt i byrådet for Venstre og dermed give Ringkøbing en stemme på Rådhuset, så har vi brug for din hjælp.

Der skal både praktisk hjælp til uddeling og opsætning af valgplakater og mange andre opgaver.

Men det kræver også økonomisk støtte, f.eks. til valgplakater, bannere, annoncer, da disse absolut ikke er gratis.

Derfor vil vi sætte stor pris på den støtte, vi kan få.
Hvis du/I kunne tænke dig/jer at hjælpe os, det kan være alt fra 15 minutter til halve eller hele dage, kan Du/I kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne.

Du/I kan også vælge at sende et valgfrit beløb til vores bankkonto nr. 7670-1429377. Den donation vil hjælpe os til at opnå målet om at få så mange af vore kandidater som muligt valgt ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Din/Jeres donation vil blandt andet gå til:

  • Produktion af kampagnemateriale som valgplakater, bannere og lignende
  • Opmærksomhed gennem annoncer i aviser og dagblade
  • Meget mere
Vær opmærksom på følgende:

Private bidrag ydet til politiske organisationer skal alene registreres af os, så længe de er under kr. 21.400 (2020). Såfremt bidraget er over denne grænse, skal bidragsyder registreres og oplyses  med navn og adresse til myndighederne.
Anonyme bidrag er bidrag, hvor bidragsyder ikke kan identificeres med navn m.m., og sådanne må ikke modtages, hvis de overstiger ovennævnte bidragsgrænse. 
Personlige bidrag direkte til kandidaterne skal indberettes på kandidatens selvangivelse og dermed beskattes. 
Bidrag til politisk arbejde er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget for en privatperson og kan heller ikke betegnes som en driftsudgift for en virksomhed.