Organisatorisk nyt

6. juni 2023

Grundlovsmøde hos Lone og Bent Østergaard med Folketingets formand Søren Gade og medlem af Folketinget Mads Fuglede som gæstetalere.

75 deltagere nød det dejlige vejr og den store gæstfrihed hos Lone og Bent.


Grundlovsmøde


mandag den 5. juni 2023 kl. 18.00

på Amtmandens Alle 7

Ringkøbing.

Folketingets formand Søren Gade og vores lokale medlem af Folketinget Mads Fuglede vil holde grundlovstalerne.

Mødet bliver udendørs i haven. Tag gerne en stol og/eller tæppe med.

Grillen er tændt, så der kan købes pølser, samt
øl og vand.
Børnene kan lave snobrød ved det tændte bål sted.

Husk: Det er ikke vejret, der er problemet. Det er påklædningen.

I tilfælde af dårligt vejr flytter vi ind i garagen.

Mødet er åbent for alle, så inviter din ægtefælle/samlever samt naboer og venner med.


Ringkøbing Venstreforening


BERETNING 2022 Generalforsamling

 
2022 stod desværre ikke på lokal indflydelse for Venstre i Ringkøbing, der desværre ikke er repræsenteret i byrådet. Vi arbejder allerede nu på, at vi skal være klar til 2025, så vi forhåbentlig igen kan være repræsenteret i byrådet.

Vi påtænker at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med at finde 2-3 gode kandidater, der kan opstilles for Venstre i Ringkøbing.

 Det seneste år har vi arbejdet med udvikling af Ringkøbing som by, hvorfor vi blandt andet afholdte et arrangement på Vestjysk, hvor vi skulle høre planerne for skolegrunden og Raunonia. Begge to er meget spændende og ambitiøse projekter, som kunne give Ringkøbing et løft.

 Vi fortsætter vores arbejde, og allerede den 27. marts afholder vi endnu et medlemsmøde, hvor vi skal snakke ældrepolitik og høre om et projekt, som har gavnet mange ældre til en bedre hverdag.

 Vi har det forgangne år haft et meget stort samarbejde med Mads Fuglede, og vi er meget glade for han engagement i Ringkøbing-Skjern.

 Et blivende problem for mange politiske partier, begynder også at ramme vores lille lokalforening, nemlig at mange stemmere ikke også er medlemmer af partiet. Det giver selvsagt mindre indflydelse i kommuneforeningen og Venstres Landsorganisation. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man prikker til familie, naboer, bekendte og lignende, om ikke det er en god idé, at bakke op om Venstre – og særligt vores fortsatte indflydelse på landspolitikken.

 Og lad os så lige vende det landspolitiske, hvor vi må sige, at man startede 2022 med et helt andet udgangspunkt, end forventet, da billedet i februar ændrede sig markant på grund af at Rusland invaderede Ukraine, og derved kom krigens rædsler tæt på for os alle. Efter mange år, hvor Venstre talte for døve ører om nødvendigheden af at investere i det danske forsvar, så ændrede det politiske landskab sig, og vi kunne hurtigt både få aftalt at nå NATO’s 2%-mål i 2033, selvom vi gerne ville have gjort det hurtigere, og en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet med flere af de andre partier i Folketinget.

 Historien har vist, at de danske forbehold kan være svære at afskaffe, men Venstre gik forrest. Venstres formand var her, der og alle vegne, vores frivillige stod overalt på gader og stræder, og ingen var i tvivl om, at det i høj grad var Venstres sejr, da stemmerne blev talt op på valgaftenen den 1. juni, og et overvældende flertal havde stemt ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold.

 I juni måtte vi dog desværre også sige farvel til en af Venstres tidligere formænd, Uffe Ellemann-Jensen, der sov stille ind. Uffe Ellemann-Jensen vil stå som en af de helt store statsmænd i Venstres og Danmarks historie, og kondolencerne strømmende ind fra nær og fjern. Æret være Uffe Ellemann-Jensens minde.

 Kort før sommerferien landede den længe ventede kommissionsrapport om håndteringen af minksagen. Rapporten skabte debat - og den førte til, at de radikale rejste et krav om et folketingsvalg, der skulle være udskrevet inden folketingets åbning i oktober. Dermed kunne vi ruste os til en efterårsvalgkamp. Venstres kandidater havde forberedt sig godt, og vores mange ildsjæle mødte vælgerne på gader og stræder, i lygtepæle og ved hoveddørene med budskabet om mere frihed og flere muligheder.

 Mads Fuglede fik et godt valg, så han kan fortsætte sin indflydelse til gavn for vores område. Men selvom vi førte en flot valgkamp på landsplan, så er der ingen tvivl om, at det endelige valgresultat endte med at være en skuffelse. Det var i min optik ikke det valgresultat, vi havde fortjent, men vælgerne tager ikke fejl. Og med et rent rødt flertal, så stod vi til en ny regeringsperiode med Mette Frederiksen.

 Der findes mange årsager til, at valgresultatet blev som det blev, og hvis det ikke allerede var tydeligt før valgkampen, så blev det i hvert fald tydeligt i dagene efter, at ”blå blok”, som vi kender det, ikke er et reelt alternativ lige nu. Selv efter de Konservatives statsministerkandidat pegede på Venstres formand som kongelig undersøger, var der stadig andre i blokken, der ville det anderledes. Og med de forudsætninger, så kunne vi ikke stable et blåt regeringsalternativ på benene.

 Bevæbnet med Venstres mandat og god borgerlig-liberal politik gik vi til forhandlinger om en bred regering, og det blev tydeligt for os undervejs, at vejen til mest mulig Venstre-politik gik igennem det brede samarbejde.

 Det samarbejde er nu en realitet, og der er ingen tvivl om, at vi i de kommende uger og måneder har en stor opgave i at forklare, forsvare og vise hvorfor vi er gået i regering med Socialdemokraterne og Moderaterne.

 Venstres syv ministre har god mulighed for at få masser af Venstre-politik igennem, og det lange regeringsgrundlag har også mange Venstre-aftryk.

 Jeg vil særligt fremhæve:

·       Vi genindfører skattestoppet – og sænker skatten markant i både top og bund.

·       Vi udvider det frie valg i velfærden, så danskerne får flere muligheder.

·       Vi gennemfører en frihedsreform i den offentlige sektor med et enormt potentiale til for alvor at forandre velfærdssamfundet til det bedre.

·       Vi nedbringer ventelisterne i sundhedsvæsenet med en ny akutplan.

·       Vi afskaffer tvangsfordelingen af gymnasieelever

·       Vi fremrykker investeringerne i Danmarks forsvar, så vi allerede i 2030 når NATO’s 2%-mål.

·       Vi øger arbejdsudbuddet markant. Ambitionen er 45.000 personer, som kan give danske virksomheder og den offentlige sektor den arbejdskraft, de har brug for.

 Venstre kommer til at kæmpe benhårdt for, at den nye regering både bliver en succes for Danmark og for Venstre. Og jeg håber på jeres tillid og opbakning til den opgave i de kommende uger og måneder.

 Nu retter vi vores fokus mod næste års Europa-Parlamentsvalg, og vi begynder også at kigge frem mod kommunal- og regionsvalget i 2025, hvor vi både skal diskutere politik og finde de bedste Venstre-kandidater.

 Tusind TAK til bestyrelsen, Andreas, Christian, Bent, Jes og Jørgen har gjort et flot stykke arbejde, som man kun kan beundre. Og i dag vil jeg så særligt fremhæve vores næstformand Hakon Jørgensen, som desværre har valgt at sige stop for sit partipolitiske virke. Hakon har været en stor ressource for Venstre i Ringkøbing, og han vil blive savnet. Tusind tak for samarbejdet Hakon – du ønskes alt godt på din vej.

 Til slut, vil jeg lige komme omkring min egen situation; som mange måske har bemærket, så har vi sat huset på Isagervej til salg, og i fredags fik vi faktisk en underskrift på en købsaftale. ( 7-9-13, så betyder det også, at på fredag, hvor fortrydelsesfristen er udløbet, er den endegyldigt solgt )

Der er dog først tale om en overtagelse 1. september i år, og herefter er det min forventning, at vi flytter til Hvide Sande, hvor vi har købt en byggegrund.

Det får mig derfor frem til, at jeg ikke kan fortsætte som formand for Venstre i Ringkøbing, når jeg flytter.

Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg gerne tager et genvalg, hvor vi så kan overdrage stafetten til en ny formand, som så kan blive valgt ved næste generalforsamling. Men det er jo jer medlemmer, der bestemmer, hvem der skal være formand – så jeg er helt ok med, hvis I hellere vil vælge en ny formand allerede i dag.

 Tusind tak for ordet og tiden som formand indtil nu.

 RINGKØBING VENSTREFORENINGS GENERALFORSAMLING DEN 20.02.2023 KL. 19.00 I VESTERHAVSHALLENs annex.

 

DAGSORDEN

 1. VALG AF STEMMETÆLLERE
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. formandsBERETNING og drøftelse af foreningens forhold
 4. BEHANDLING AF REGNSKAB
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for 2024
 7. VALG AF FORMAND
 8. VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER + 1 SUPPLEANT
 9. VALG AF delegerede til landsmødet
 10. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 11. EVENTUELT

 

AD PKT. 7:     VALG AF FORMAND (FOR 1 ÅR):
PÅ VALG ER:    Thomas Rahbek Sloth (MODTAGER GENVALG)

AD PKT. 8:     VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER (FOR 2 ÅR) + 1 SUPPLEANT (FOR 1 ÅR):
PÅ VALG ER: Hakon Jørgensen (MODTAGER ikke GENVALG)
                       Christian Clausen (MODTAGER GENVALG)
                       Jørgen Højgaard (MODTAGER GENVALG)

                      SUPPLEANT: P.t. vakant

AD PKT. 10:   VALG AF 2 REVISORER + 1 SUPPLEANT (FOR 1 ÅR):
PÅ VALG ER: HANS MARKUSSEN (MODTAGER ikke GENVALG)
                      NIELS KJÆR HANSEN (MODTAGER GENVALG)
                      SUPPLEANT: BJARNE LUND JØRGENSEN

Efter generalforsamlingen VIL der være politiske indlæg fra Mf Mads Fuglede og BORGMESTER HANS ØSKTERGAARD med mulighed for efterfølgende debat.

BEMÆRK: IFØLGE venstres VEDTÆGTERS §7 STK. 3 ER MEDLEMMER KUN I BESIDDELSE AF STEMMERET, SÅFREMT KONTINGENT 2023 ER BETALT SENEST 30 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN. alle medlemmer er valgbare.

MED VENLIG HILSEN

Thomas Rahbek Sloth, FORMAND


GRUNDLOVSMØDE

søndag den 5. juni kl. 18.00

på Amtmandens Alle 7

Ringkøbing.

Medlem af folketinget Mads Fuglede samt medlem af Europa-Parlamentet Søren Gade vil holde grundlovstalerne.

Mødet bliver udendørs.

Tag en stol og/eller tæppe med.

Vi tænder op i grillen, så der bliver mulighed for at købe pølser, øl og vand.

Husk: Det er ikke vejret, der er problemet, det er påklædningen, men skulle det alligevel være dårligt vejr flyttes mødet ind i garagen.
Mødet er åbent for alle, så inviter din ægtefælle/samlever samt naboer med.

Der bliver mulighed for dialog med Mads Fuglede og Søren Gade.

Ringkøbing Venstreforening.


Beretning 2021 Ringkøbing Venstreforening.

Mere frihed - Flere muligheder!

 Året 2021 belastes af, at covid-19 satte sine begrænsninger i det danske samfund, hvor mange virksomheder, foreninger og kulturlivet fik kæmpe udfordringer for at overleve økonomisk.

Mange ansatte i vore virksomheder og det offentlige har måtte arbejde hjemmefra, og jeg kan frygte, at der kommer efterdønninger, hvor mange får psykiske problemer på grund af manglende social kontakt via deres arbejde.

2021 bød også på Kommunalvalg og Regionsrådsvalg.

Venstre i hele Ringkøbing-Skjern Kommune fik et udmærket valg, men

Ringkøbing Venstreforening fik et dårligt valg, da det ikke lykkedes at få valgt nogen til byrådet.

På trods af, at der blev afgivet 1.337 venstre stemmer i ROFI centret, manglede Gitte Kjeldsen kun 12 stemmer i at blive genvalgt.

Der skal herfra lyde en stor tak til Gitte for mange års ihærdig indsats.

Det giver selvfølgelig behov for en evaluering over, hvad der kan være gået galt.

Vore Kandidater Gitte Kjeldsen, Thomas Rahbek Sloth, Pia Olivia Christensen, Marianne Kipker og Michael Burgdorf ydede hver især en stor indsats under valgkampen, men måden, vi greb det an på, var åbenbart ikke den helt rigtige.

Vi må konstatere, at specielt konservative og kristendemokraterne fik mange sympatistemmer og red med på den landsdækkende bølge.

Ringkøbing Venstreforenings bestyrelse og kandidater besluttede, at valgkampen skulle bestå af: gadearrangementer, de sociale medier, læserbreve og valgplakater.

Bestyrelsen og kandidater er indtil nu kommet til den konklusion, at til næste valg, skal der også være en mere direkte vælgerkontakt. Dør til dør.

Vi skal også overveje, at droppe den fælles markedsføring af de kandidater, der skal opstilles. Den fælles markedsføring giver for meget flimmer, hvorimod den enkelte kandidat har større mulighed for at promovere sig individuelt.

Også antallet af kandidater bør revurderes. Ringkøbing Venstreforening valgte at opstille det antal kandidater, som blev vedtaget på Kommuneforeningens generalforsamling i 2020. Vi må nok konstatere, at 5 kandidater i Ringkøbing-området er for mange.

 Hvad gør Ringkøbing Venstreforening så nu?

Der er stadig stort behov for udvikling af Ringkøbing By og tilhørende opland.

Det vil vi følge op på.

Derfor har vi allerede haft kontakt med 3 af Venstres byrådsmedlemmer, Erik Viborg, Marie Kamp From og Rita Byskov, for at få en dialog i gang om de ønsker, der er for udvikling af Ringkøbing bycenter.

Det arbejde vil også komme til ske med flere af de øvrige medlemmer af Venstres byrådsgruppe.

Bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening vil også fremadrettet deltage i arbejdet med både at udvikle Ringkøbing og hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi skal også i fremtiden se på hinandens styrker, fremfor hinandens svagheder.

Vi vil fortsat arbejde på at styrke Ringkøbing, så vi kan tilbyde de fastboende og de mange turister en god oplevelse, med et fortsat rigt forretningsliv, foreningsliv og en levende by. Se undersøgelsen om handel og turisme i Ringkøbing.

Vi skal bakke op om NaturKraft, så længe det er økonomisk forsvarligt. Det vil nærmest være en katastrofe for Ringkøbing-området, hvis parken måtte lukke.

Forbedret infrastruktur med bedre p-muligheder med digital p-henvisning

Udvikling af skolegrunden med p-hus eller kælder, kommunalt anvendelige bygninger så som bibliotek og teatersal, private boliger evt.  med udkigstårn og restaurant, alt sammen i samarbejde med Per Green.

Vi skal se mulighederne i Raunonia i stedet for begrænsninger.

Udvikling omkring Vonå, herunder en ny Kanalby på vestsiden af Vonåen og Det Blå Trail.

Nye udstykningsområder mangler. Der er i øjeblikket for få udstykninger, som er bynære til skole og daginstitution. Det betyder færre tilflytninger.

Turistcentrum.

Vi skal hele tiden være opmærksomme på at udvikle Kommunens turistcentrum: Hvide Sande, Søndervig og Ringkøbing.

Vi skal udvikle indlandsturismen, så turisterne får en naturlig oplevelse af Vestjylland/Naturens Rige.

 Mere frihed - Flere muligheder

Lever vi i et regeltyrani, hvor alt skal beskrives og dokumenteres?

Er tiden ikke inde til at vise medarbejderne i vores institutioner tillid ved luge ud i bureaukratiet?

På ældre- og serviceområdet er jeg overbevist om, at kommunens dygtige medarbejdere vil kvittere for at få mere frihed under ansvar.

Mindre bureaukrati kan frigøre kolde hænder til varme hænder.

Det er der behov for i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft.

 Slip folkeskolen fri.

Giv folkeskolerne friere hænder til at udvikle sig. Skolebestyrelserne skal sammen med skolelederne og lærerne have mere ansvar og dermed flere muligheder. Lad folkeskolen blive til ”Frie skoler” til gavn for børnene. Er inklusion i folkeskolen gået for vidt? Er det virkelig en fordel for alle børn at være en del af en klasse på 28 elever?

Lad os få frie kommuner.

Lad os i fællesskab, og hver for sig, udvikle den offentlige sektor, til gavn for os alle.

Livet efter corona.

Nu har vi fået ophævet coronabegrænsningerne. Det giver mulighed for at gennemføre arrangementer.

I 2021 fik vi gennemført et grundlovsmøde med Mads Fuglede og Søren Gade, som et offentligt møde. 75 deltog.  Det gentages igen her i 2022, og det falder på Pinsedag.

Der vil også blive forsøgt arrangeret en sejltur op ad Vonå til madpakkehuset, også som et offentligt møde, hvor der bliver tændt op i grillen, og vi finder en spændende person til at underholde.

Venstre med Mads Fuglede og Jakob Ellemann.

I 2021 har bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening haft et godt og konstruktivt samarbejde med vores folketingskandidat Mads Fuglede.

Der har været dialog om landspolitiske emner, hvor Mads hurtigt melder tilbage med svar, der gør beslutninger nærværende for os.

Det er også muligt, at sende gode ideer til Mads, som bringer dem videre til Christiansborg.

Et enkelt eksempel er forhandlingerne om bekendtgørelserne i minksagen. Her ydede Venstres forhandlere, Erling Bonnesen, Mads Fuglede m.fl., en kæmpe indsats, hvor baglandet og minkerhvervet netop blev brugt.

Mads har indtil videre været på 20 virksomhedsbesøg i lokalområdet, og er blevet godt modtaget. Det giver Mads et godt indtryk af, hvad der rører sig i det område, som han repræsenterer i Folketinget.

Siden Jakob Ellemann-Jensen blev valgt til Venstres formand, har der været flere omrokeringer/udskiftninger i Venstres folketingsgruppe.

Efterdønningerne efter Lars Løkkes afgang er først ved at lægge sig nu.

Som Jakob Ellemann-Jensen er citeret for at sige: Det har været op ad bakke, men det er også fremad.

Og Jakob har fået en ny næstformand i Stephanie Lose, og det nye makkerpar borger for en lys fremtid for Venstre. Det borger for, at vi igen kommer tilbage til et medlemsstyret parti, hvor man tager baglandet seriøst.

Det startede med et rimeligt godt kommunalvalg og regionsrådsvalg.

Der er skabt ro i folketingsgruppen, og politisk er Venstre helt fremme i skoene. Venstre bidrager med mange politiske udspil til udvikling af vores samfund. (se Venstres hjemmeside)

Nu er det politiske mål at udbygge samarbejdet i blå blok og være klar til det folketingsvalg, der kommer inden for de næste 15 mdr.

Jeg kunne ønske mig, at valgtemaet til den tid bliver:

Mere Frihed

Flere muligheder

Mindre topstyring.

Venstre er et medlemsbåret parti, og det skal vi udbygge ved at lade demokratiet vokse op nede fra.

Vi skal blive bedre til at inddrage baglandet i den politiske debat.

Det er på landsplan, men også lokalt i Ringkøbing-Skjern.

Det kan på sigt øge interessen for de politiske partiers arbejde.

Afslutning

Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til bestyrelsen for samarbejdet det forløbne år.

For mig har det været en fornøjelse at være en del af.

Vi har til bestyrelsesmøderne haft forskellige politiske emner på dagsordenen, hvor vi inviterede personer ude fra. Det er inspirerende, og vi håber på at få afsat nogle fingeraftryk.

Det er med til at gøre det politiske arbejde spændende, og det prøver vi, at bringe videre op i Venstres organisation.


RINGKØBING VENSTREFORENINGS GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE DEN 21.02.2022 KL. 19.00 I VESTERHAVSHALLEN.

 

DAGSORDEN

 1. VALG AF STEMMETÆLLERE
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. BESTYRELSENS BERETNING
 4. BEHANDLING AF REGNSKAB
 5. FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSKONTINGENT FOR 2023
 6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
 7. VALG AF FORMAND
 8. VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER + 1 SUPPLEANT
 9. VALG AF 2 REVISORER + 1 SUPPLEANT
 10. VALG AF ET/FLERE BESTYRELSESMEDLEM/MER TIL KOMMUNEFORENINGENS BESTYRELSE
 11. VALG AF DELEGERET TIL LANDSMØDET
 12. EVENTUELT

 

AD PKT. 7:     VALG AF FORMAND (FOR 1 ÅR):

PÅ VALG ER:     BENT ØSTERGAARD (MODTAGER IKKE GENVALG)

AD PKT. 8:     VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER (FOR 2 ÅR) + 1 SUPPLEANT (FOR 1 ÅR):

PÅ VALG ER: JES EBSEN (MODTAGER GENVALG)
                      LARS REDDER JAKOBSEN (MODTAGER IKKE GENVALG)
                      ANDREAS KIPKER (MODTAGER GENVALG)
                      SUPPLEANT: ASGER SMEDEGAARD

AD PKT. 9:   VALG AF 2 REVISORER + 1 SUPPLEANT (FOR 1 ÅR):
PÅ VALG ER: HANS MARKUSSEN (MODTAGER GENVALG)
                      NIELS KJÆR HANSEN (MODTAGER GENVALG)
                      SUPPLEANT: BJARNE LUND JØRGENSEN

INDEN GENERALFORSAMLINGEN VIL DER VÆRE ET OFFENTLIGT MØDE MED POLITISK INDLÆG FRA VENSTRES NÆSTFORMAND STEPHANIE LOSE.
ENDVIDERE VIL BORGMESTER HANS ØSKTERGAARD OG KREDSENS FOLKETINGSKANDIDAT, MF MADS FUGLEDE KOMME MED POLITISKE INDLÆG EFTER GENERALFORSAMLINGEN.

BEMÆRK: IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGTERS §8 STK. 7 ER MEDLEMMER KUN VALGBARE OG I BESIDDELSE AF STEMMERET, SÅFREMT KONTINGENT 2022 ER BETALT SENEST UGEDAGEN FØR GENERALFORSAMLINGEN.


MED VENLIG HILSEN
BENT ØSTERGAARD, FORMAND


GRUNDLOVSMØDE
LØRDAG DEN 5. JUNI KL. 18.00 PÅ AMTMANDENS ALLE 7 I RINGKØBING.

MEDLEM AF FOLKETINGET MADS FUGLEDE SAMT MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET SØREN GADE HOLDT GRUNDLOVSTALERNE.
GRUNDLOVSMØDE

Lørdag den 5. juni kl. 18.00 på Amtmandens Alle 7 i Ringkøbing.

Medlem af folketinget Mads Fuglede samt medlem af europa- parlamentet Søren Gade vil holde grundlovstalerne.

Mødet bliver udendørs. Tag en stol og/eller tæppe med.

Vi tænder op i grillen, så der bliver mulighed for at købe pølser, øl og vand.
Husk: Det er ikke vejret, der er problemet, det er påklædningen.

Mødet er åbent for alle, så inviter din ægtefælle/samlever samt naboer med.
Der bliver mulighed for dialog med Mads Fuglede og søren gade.


Ringkøbing Venstreforening.


 BERETNING 2020 RINGKØBING VENSTREFORENING.

Landspolitik:

Efter 2 flotte valg i 2019 skulle man tro, at det bare kører på skinner i Venstre.

Det blev så ikke tilfældet i 2020. Der kom ikke ro i Venstre på Christiansborg. Selv efter, at et ekstraordinært landsmøde havde valgt Jakob Ellemann-Jensen til formand og Inger Støjberg til næstformand, fortsatte uroen.

Det er nok den største krise, Venstre har været i nogensinde, og når man ser på de personer, der har forladt Venstre, er det en kæmpe åreladning.

Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Britt Bager har alle forladt Venstre, mens Kristian Jensen har fået nyt job.

Søren Pind og Birthe Rønn Hornbæk er stoppet i folketinget.

Det har givet store klø til Venstre, at der ikke har været ro i folketingsgruppen.

Som politikker har Lars Løkke Rasmussen været drivkraften i dansk politik i mange år. De aftryk, Lars har sat, er der ikke mange, der kan nå op til.

Men Lars Løkke Rasmussens mange år i politik udviklede sig desværre til en enmandshær, der hverken inddrog Venstre folketingsgruppe eller Venstres bagland i politikudviklingen. Det skabte frustrationer og slog til sidst revner i Venstre.

For mig at se er det grunden til Venstres nuværende problemer.

Der er blevet luftet ud efter Lars Løkke Rasmussen.

 Stephanie Lose, som er formand for Danske Regioner, har overtaget næstformandsposten..

Oven i Venstres interne problemer, satte udbruddet af Covid-19 alt politik ud af spil.

Derfor har fokus specielt været på Venstres interne problemer og ikke Venstres politik.

Jeg har tillid til Jakob Ellemann-Jensen og Stephanie Lose.

Det bliver hårdt arbejde at få vendt skuden.

Venstre må som det største parti tage initiativ til samling af blå blok, så der kan blive et reelt alternativ til den nuværende regering.

 

Dernæst må Venstres organisation, venstres mange medlemmer, byrødder, regionsrådsmedlemmer i samarbejde med folketingsgruppen, sørge for et godt kommunalvalg/regionsrådsvalg.

Venstre har en stærk organisation, som har mulighed for, at Venstre kommer ud af den negative spiral.

Der vil lokalt blive taget initiativ til, at få Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen til et besøg i kredsen.

 

Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Venstre i Ringkøbing-Skjernkredsen fik i 2020 ny folketingskandidat. Blandt 4 kandidater blev Mads Fuglede valgt med overvældende flertal.

Mads er allerede medlem af folketinget, og er således med til at Ringkøbing-Skjern igen er repræsenteret, der hvor beslutningerne træffes.

Og så har Mads og familien købt ejendom i Hvingel, hvor de snart flytter ind. Velkommen til Mads og familie.

Vi er godt i gang med at vise Mads rundt i kredsen. Her i Ringkøbingområdet har vi indtil nu besøgt 25 virksomheder og institutioner.

Mads bliver godt modtaget, og der bliver skabt gode kontakter, der kan arbejdes videre med. Vi fortsætter besøgene hen over efteråret.

Under et besøg hos Mil-Tek i Tim/Ulfborg, hvor der udvikles maskiner til at komprimere affald, viser det sig, at der kan spares flere tusinde ton CO2, hvis det bliver sat i system på landets virksomheder og kommunernes omlastestationer. Her bør folketinget gøres opmærksom på mulighederne i forbindelse med den nye affaldslovgivning. Volumen i flere typer af affaldsmængder kan reduceres til 20% ved at komprimere, og derved spare CO2 bl.a på transport. Der er mange positive sidegevinster ud over transport, som giver CO2 besparelser, og det lever helt op til de krav, som der stilles, til gavn for økonomi, klima og natur. Mads Fuglede er her et vigtigt bindeled.

Skolestruktur.

Kommunens skolestruktur har på ny været til debat. Her arbejdede vi aktiv fra Venstreforeningen i Ringkøbing, hvor vi anbefalede at undlade lukning af de mindre skoler i landdistrikterne, da vi mener, skolerne indgår og bidrager til den positive udvikling af lokalsamfundene, som er en vigtig del af kommunestrukturen.

Resultatet blev, at borgerne i Højmark har besluttet at oprette en friskole fra kommende skoleårs start. Jeg vurderer, at det vil give et løft til Højmark, da de nu kan koncentrere sig om at udvikle skolen, som de ønsker, fremfor at bruge tiden til at kæmpe for bevarelse af folkeskolen.

Covid-19 har virkelig udfordret samfundet.

På skoleområdet har børnene i længere perioder måtte blive hjemme for at modtage alternativ undervisning. Det har givet udfordringer, og ikke alle elever klarer sig godt igennem.

Derfor tror jeg, det er vigtigt fremadrettet at have fokus på den gruppe elever. Om der er behov for i en kort periode at tilføre flere midler eller omprioritere midler for at komme på omgangshøjde, må nøje vurderes.

Slip folkeskolen fri:

Derudover tror jeg, at vi skal se på, hvordan vi kan udvikle folkeskolen i fremtiden.

Lad os slippe folkeskolen ” FRI ”. Det skal ikke være et frikommuneprojekt på folkeskoleområdet.

Det skal være Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt til at give skolerne frie hænder – under ansvar – til at udvikle sig til et godt sted, hvor trivsel, fællesskab, forskellighed, faglighed, livsoplysning for både børn og voksne er i højsædet. Færre centrale bindinger, lokal frihed til at udvikle skolen i samarbejde med det omkring liggende samfund.

 

Covid—19.

Samfundet har siden den første nedlukning været sat under stram styring. I starten hvor ingen havde erfaring med pandemien, accepterede de fleste, at sådan måtte det være.

Hele styringen blev bygget op på en frygt. Beslutninger blev truffet af en snæver kreds af sundhedspersoner og politikere.

Folketingets partier blev sat ud af spillet. Mette Frederiksen overtrumfede alt og alle. Der var ingenting til forhandling.

Samfundet har indrettet sig på nye tider. Afstand, mundbind, afspritning og god håndhygiejne.

Opbygningen af testcentrene har taget for lang tid, og kapaciteten har været for lille.

Børn og unge har ikke fået den undervisning, de har behov for.

De ældre på plejehjem har lidt afsavn.

De mange hjemmearbejdspladser giver store sociale udfordringer.

Diverse hjælpepakker koster samfundet milliarder, som kunne være brugt mere fornuftig i sygehusvæsenet, hvis der var blevet åbnet mere fornuftig op. Har tankegangen været, at folk må gerne dø, men ikke med corona? Det er konsekvensen af den overforsigtighed og opbygning af frygt, som der er gennemført.

Indtil nu har regeringen været gode til at dele penge ud. Og der er åbenbart en bundløs kasse.

Det bliver interessant at følge, hvordan den skal fyldes op igen.

Og så har jeg slet ikke nævnt minkerhvervet. Årlig indtjening til samfundet på 8 til 10 milliarder kroner. Erhvervet pist væk.

Alt, hvad der blev besluttet indenfor minkerhvervet, er gået galt. Utrolig hvad man som politiker kan slippe afsted med.

 

Landbruget.

Landbruget er et hovederhverv i Ringkøbing-Skjern. Det være sig de direkte arbejdspladser, som de mange arbejdspladser i følgeindustrien.

Dansk Landbrug med de mange andelsselskaber er verdens førende, når det drejer sig om kvalitet, klima og grøn bæredygtighed.

Hvis vi ser bort fra venstrefløjen og de radikale, håber jeg at resten af folketinget beslutter sig for, at landbruget fortsat skal være verdensledende på sunde og bæredygtige fødevarer med stor eksport, og at flertallet af folketingets medlemmer vil samarbejde med landbruget, så vi kan fortsætte den grønne udvikling.

Der bør afsættes midler, der kan støtte op om forskning og udvikling.

Alternativet er, at guld bliver smidt på gulvet, og produktionen flytter til udlandet.

 

Ringkøbing-Skjerns infrastruktur.

Hovedopgaven de sidste mange år er at få udvidet rute 15. Den nuværende regering har udsat beslutningen yderligere, men nu er der lys forude.

Erhvervsliv og turismen sukker efter at få opgraderet ruten, så flaskehalse minimeres.

Trafikforholdene i Søndervig er under kraftig forbedring.

Klitvejens udformning er en forskønnelse, og når Badevej får samme omgang, begynder det at ligne noget.

Rundkørslerne på Søndervigvej er med til at forbedre fremkommeligheden, og det bliver spændende at følge, om kapaciteten er stor nok, når der bliver lukket op for turismen på fuld kraft.

I Ringkøbing bør der hurtigst mulig sættes gang i en masterplan for trafikafvikling, der beskriver, hvordan man vil løse trafikforholdene.

Hvis udviklingen i turismen fortsætter, som der er lagt op til med Naturkraft og Lalandia, bliver der et stort behov for at gøre Ringkøbing mere turistvenlig.

En digital skiltning, der viser vej til ledige p-pladser for at få bedre udnyttelse, og etablering af nye bynære pladser bør opprioriteres.

En forudsætning for, at turisterne føler sig velkomne, er, at de kan finde parkeringsmuligheder, samtidig med at lokalbefolkningen også skal være her.

Og så har vi skolegrunden. Som Per Green ejer.

Den har en central placering i Ringkøbing, og man kan ikke påstå at den er en pryd for byen, som den ligger nu.

Det har også stor betydning for at gøre byen mere turistvenlig, og at vi som lokalbefolkning får udnyttet så central placering på en optimal måde.

Vi vil i Ringkøbing Venstreforening endnu en gang tage kontakt til Per Green, Ringkøbing Udviklingsforum, og til politikerne for at se på mulighederne.

 

Lokal politik.

Naturens Rige, behøver den at blive grønnere? På energi?

Ringkøbing-Skjern har døbt sig selv til at være Naturens Rige, og samtidig blive fossilfri.

De 2 ting modarbejder hinanden.

Vi bor i en kommune med flest vindmøller, og der planlægges kæmpe solcelleanlæg, hver på flere hundrede ha.

I stedet for at fastholde naturen som en resurse, sætter man nu hegn om flere tusinde ha og lukker naturen ude.

Man burde i stedet satse endnu mere på indlands turisme.

Kommunen kæmper for at øge tilflytningen, men selv om befolkningen går ind for grøn energi, er der ikke ret mange, der ønsker at bo som naboer til de store energianlæg. Det fremmer ikke tilflytningen.

Jeg vil opfordre politikerne til at ”klappe” hesten.

Lem Kær Energi-testcenter er et eksempel på, at befolkningen ikke er enige i, hvor og hvordan et sådan center kan placeres.

Her er det tæt op af 3 lokalsamfund.

 

Bor vi i en samarbejdende Kommune?

Der skabes i kommunen mange gode resultater. Borgermester Hans Østergaard og Venstregruppen har i denne periode været gode til at involvere alle i Byrådet.

Kommunens virksomheder med de mange industriarbejdspladser er gode til udvikling, og vi har landets laveste arbejdsløshed.

De udviklingsfora der er etableret i kommunens Center byer, gør det glimrende.

Landsbycentrene arbejder målrettet for at fastholde en positiv udvikling.

Alle disse virksomheder og frivillige fortjener opbakning.

Vi skal i fremtiden være hinandens styrker, og ikke hinandens begrænsninger.

 

Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til jer medlemmer.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet.


Ringkøbing Venstreforenings generalforsamling og opstillingsmøde den 26.05.2021 kl. 19.00 i Vesterhavshallen.

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Behandling af regnskab
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Opstilling af 5 kandidater til KV21
 8. Valg af formand
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
 10. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 11. Valg af et/flere bestyrelsesmedlem/mer til kommuneforeningens bestyrelse
 12. Valg af delegeret til landsmødet
 13. Eventuelt

Ad pkt. 7: Ifølge vedtagelse i bestyrelsen for Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern skal Ringkøbing Venstreforening stille med 5 kandidater til listen til Kommunalvalget 2021

Ad pkt. 8:     Valg af formand (for 1 år):
På valg er:     Bent Østergaard (modtager genvalg)

Ad pkt. 9:     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) + 1 suppleant (for 1 år):
På valg er:     Hakon Jørgensen (modtager genvalg)
                      Jørgen Højgaard (modtager genvalg)
                      Gitte Kjeldsen (modtager ikke genvalg)
                      Suppleant: Asger Smedegaard

Ad pkt. 10:   Valg af 2 revisorer + 1 suppleant (for 1 år):
På valg er:     Per Grosbøl (modtager ikke genvalg)
                      Niels Chr. Sloth (modtager ikke genvalg)
                    Suppleant: Bjarne Lund Jørgensen

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være politiske indlæg fra hhv. borgmester Hans Østergaard og kredsens nye folketingskandidat Mads Fuglede. Endvidere vil foreningens byrådsmedlem være til stede og være villige til at svare på evt. spørgsmål.

Bemærk: Ifølge foreningens vedtægters §8 stk. 7 er medlemmer kun valgbare og i besiddelse af stemmeret, såfremt kontingent 2021 er betalt senest ugedagen før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bent Østergaard, formand


Generalforsamling 2021


ORDINÆR GENERALFORSAMLING-2021 ER FORELØBIG UDSAT INDTIL VIDERE.


Til medlemmerne af Ringkøbing Venstreforening.

 

Venstre i Ringkøbingkredsen har i en længere periode søgt efter en ny folketingskandidat, efter at Kenneth Mikkelsen besluttede ikke at genopstille.

Coronakrisen har gjort processen mere besværlig, men nu er der snart en løsning på vej.

Der er 4 kandidater, der har meldt sin interesse for at repræsentere kredsen i Folketinget. Det er:

Anders G. Jacobsen, Holstebro.

Jacob Wagner Storgaard Christensen, Holstebro.

Preben Enevoldsen, Borris.

Mads Fuglede, folketingsmedlem for Venstre valgt i Gladsaxe.

 

Bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening anbefaler at stemme på Mads Fuglede.

Ud over at være valgt til folketinget har Mads været USA korrespondent for TV2 i en årrække.

Mads bygger sin politik op på mange af de grundværdier, som vi lægger vægt på her i Vestjylland, og de gange vi har mødt Mads, har han gjort et stort indtryk på os.

Mads og Maria er begge jyder og ønsker at flytte tilbage til Jylland, så sønnen Johannes kan vokse op i nære omgivelser med stor natur - kvaliteter de selv er rundet af.

Mads og Maria er endvidere begge rundet af forenings Danmark og finder det naturligt at tage aktiv del i foreningslivet.

Hvis Mads bliver valgt, vil han allerede fra starten repræsentere Ringkøbing-Skjern kommune i Folketinget, hvilket er en klar fordel for vores kommune og erhvervslivet.

Mads og familien har allerede været på besøg i kredsen flere gange for at føle, hvordan det er at være herude i vest.

Mads og Maria og deres søn på 2 år er fast besluttet på at flytte til Ringkøbing, hvis han bliver valgt som kandidat,

I samarbejde med Mads og familien arbejder vi i bestyrelsen på at hjælpe med at finde en lejebolig, som de kan flytte ind i.

Er der nogen, der kender til en ledig bolig med 3 værelser, som er bynært, må I sige til.

Kender I nogen, der kunne tænke at udøve medindflydelse på valget af kredsens folketingskandidat, så skal man indmelde sig som medlem og betale kontingentet inden 12. november. Dette kan ske ved henvendelse til undertegnede eller et bestyrelsesmedlem af Ringkøbing Venstreforening.

På grund af coronasituationen vil opstillingen foregå ved, at medlemmerne får mulighed for at stemme i henholdsvis Skjern, Tarm, Hvide Sande, Ringkøbing, Videbæk og Højmark. Nærmere besked herom vil blive udsendt direkte fra kredsbestyrelsen.

 

Med venlig hilsen
Bent Østergaard
Formand Ringkøbing Venstreforening
Tlf. 23425183


FIRE VIL VÆRE NY FOLKETINGSKANDIDAT

Fire kandidater har meldt sig som kandidat til posten som folketingskandidat i Ringkøbing-kredsen. Det drejer sig om: 

Mads Fuglede, 48 år, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Gladsaxe-kredsen. I dag bosiddende i København. 

Preben Enevoldsen, 55 år, pelsdyravler og tidligere byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune i fire år. Bosiddende i Borris. 

Anders G. Jacobsen, 53 år, chefkonsulent i VIA University College i Region Midtjylland. Tidligere folketingskandidat i Holstebro-kredsen gennem fire år samt tidligere byrådsmedlem i Holstebro Kommune gennem ti år. Bosiddende i Holstebro. 

Jacob Wagner Storgaard-Christensen, 45 år, præst i Nr. Felding og Tvis samt tidligere jurist. Bosiddende i Nr. Felding. 

På grund af corona-situationen holdes der ikke fysiske præsentationsmøder med de fire kandidater. De præsenterer sig i stedet i næste uge via videoer til Venstres medlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Opstillingsmødet holdes den 23. november.


Kære Venstremedlemmer

 

Ringkøbing Venstreforening havde planlagt et grundlovsmøde med Søren Gade som gæstetaler hos Primo Tours på Rindumgård.

 Desværre har vi set os nødsaget til at aflyse arrangementet på af Corona-situationen, men Søren Gade og Bjarke Hansen har sendt os skriftlige hilsner, som vi rundsender til alle. Vi håber at kunne afholde et lignende arrangement til næste år.

 Vi havde endvidere planlagt en indsamling til Børnecancerfonden, som i disse Corona-tider også bliver ramt rent økonomisk.

Vi håber derfor, at I vil alligevel vil være med at støtte formålet med indbetaling af et frivilligt bidrag på MobilePay nr. 208003.

 

Med venlig hilsen

Bent Østergaard

Formand

Ringkøbing Venstreforening

Tlf. 23425183


---

Grundlovstale af Søren Gade – 2020

 

Tak for ordet. Da vi til nytår glade og forventningsfulde sprang i ind nye år, vidste vi ikke, hvad der ventede os forude. I De første måneder af året virkede alt fryd og gammen. Men i marts tog det hele en drastisk drejning.

 

Den 11. marts 2020 tonede statsminister Mette Frederiksen frem på vores TV- og mobilskærm. Hun havde en meddelelse til os danskere. Danmark skulle lukkes ned. COVID-19 havde meldt sin ankomst. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner blev sendt hjem. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud blev lukket ned. Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev sendt hjem fra arbejde. Alle skoler og dagtilbud blev lukket. Vores grænser blev forseglet på ubestemt tid. Og ja, de fleste husker nok, at tiltagene kun blev flere og flere, jo flere uger der gik.

 

Tiden med corona har lært os meget. Vi har lært at stå sammen – hver for sig. Vi har lært, at passe på hinanden – store som små. Sammen fik vi danskere coronasmitten under kontrol. Det skyldes en stærk og fælles indsats fra alle os danskere. Og nu er Danmark så småt begynde at genåbne. Men vi må alle erkende, at der går en vis rum tid før, vi er tilbage til det Danmark, vi kender.

 

***

 

Corona-virussen har sat sit præg på hele verden – og også på Grundlovsdagen. I år er vi nødsaget til at fejre dagen hver for sig. Hjemme i stuerne og bag en skærm. Men det betyder ikke, at dagen ikke skal markeres. For i dag er en festdag. Vi fejrer hvert år demokratiets dag – Grundlovsdag. Det er en mulighed for at minde hinanden om, hvad vi har. Og det er noget særligt, vi har i Danmark – den danske grundlov. Det danske demokrati. Det skal vi ikke tage for givet, og vi skal aldrig glemme, hvor heldige vi er. Hvor heldige du og jeg er for, at vi kan forsamle os, ytre os og tro på, hvad vi vil.

 

Det er noget særligt, og det er noget, vi skal værne om. Vi skal værne om det danske samfund. Vi skal værne om de værdier, Danmark er bygget på – og vores frihed. Og vi skal værne om det danske demokrati.  Særligt når det ikke er alle steder i verden, der har det som os.

 

Vi hverken må eller kan tage demokratiet for givet. For det kræver, at vi plejer det. Ellers risikerer vi, at det forgår. Det kræver selvfølgelig først og fremmest, at vi alle tager del i demokratiet. At du og jeg bruger vores demokratiske ret. Og det handler om mere end at sætte et kryds i ny og næ. Det handler også om at turde involvere sig. Tage diskussionen. Sige sin mening om stort og småt. Og stå ved det.

 

Og så handler det om at have tillid. Tillid til at demokratiet fungerer, og at man kan stole på de folkevalgte. Og at man kan stole på hinanden.

 

***

 

I dag er en festdag. Dagen tvinger os alle til at stoppe op og huske på, hvor heldige vi egentlige er i Danmark.

 

For grundloven er det fundament, som sikrer borgere i Danmark grundlæggende frihedsrettigheder. Det er rettigheder, der bl.a. handler om, at vi må mene, sige og tro, som vi vil.

 

Demokratiet giver os mulighed til fortsat leve det liv, vi lever. Det frie liv. Med retten til forskellighed. Med retten til at leve det liv, der passer den enkelte bedst.

 

Og det er jo det, vi minder hinanden om her i dag. For hvad er det for et samfund, der gennem generationer er blevet bygget op? Ja, det er først og fremmest et godt samfund. Og det er et stærkt samfund. Et stærkt demokrati. Ja, jeg ville faktisk sige: Verdens bedste samfund. For det er Danmark.

 

Vi har udviklet et samfund, der rummer et af verdens lykkeligste folk. Et af verdens mindst korrupte folk og verdens mest tillidsfulde folk. Det danske samfund er bygget på værdier, normer og idealer, som mange misunder os for, og det må vi aldrig glemme. Derfor skal vi sætte pris på dem, og vi skal bevare dem. Vi skal bevare Danmark. Og vi skal blive ved med at forsvare og kæmpe for det danske demokrati.

 

Og selvom vi måske nogle gange kan tage det for givet, så må vi aldrig glemme, at grundloven ikke som Dannebrog faldt ned fra himlen. Den er et produkt af mange års kamp for at gøre Danmark til et samfund for alle.

 

Den er et produkt af mange menneskers indsats for at gøre Danmark til et mere frit samfund. Og det startede allerede mange år før, at Junigrundloven blev til. Med bevægelser, der gik i retning af et mere frit Danmark – og et Danmark, hvor flere blev en del af samfundet. Stavnsbåndets ophævelse. Skoleloven i 1814. Andelsbevægelsen. Bare for at nævne nogle af de strømninger i Danmark, der gik i retning af, at flere danskere blev en del af samfundet.

 

***

 

Når man har noget kært, skal man selvfølgelig gøre alt for at passe på det. Det skal man især, når det er under pres. Vi må ikke tage det for givet, og vi må aldrig glemme, hvor heldige vi er i Danmark.

 

Det er noget særligt, vi har, og det er noget, vi skal værne om. Særligt, når det ikke er alle steder i verden, der har det som os. Der har de samme muligheder. Der har de samme rettigheder. Vi skal ikke bare blindt regne med, at fordi det er der i dag, så er det der også i morgen. Vi skal passe på det, og vi skal bevare det.

 

For demokratiet udvikler sig jo ikke nødvendigvis lineært. Det har vi også set i Danmarkshistorien – fra Junigrundloven og til i dag. Det er derfor ikke sådan, at bare fordi man har de gode tanker, så opstår demokratiet. At det altid går i retning af mere demokrati. Bedre demokrati. Sådan er det ikke. Langt fra.

 

***

 

I Europa har vi gennem årene set, at der desværre findes kræfter i denne verden, som vil et andet samfund end vores. Kræfter, som ikke vil det demokrati, vi står for. Kræfter, som ikke vil de værdier, vi står for. Kræfter, som ikke ønsker den ligestilling mellem mænd og kvinder, vi går ind for. Den ligestilling, hvor kvinder og mænd er lige meget værd.

 

Vores måde at leve på har fjender.

 

Vi har set fjenden før i Europa. Den hed noget andet, men den ville også et andet samfund end det frie og åbne demokrati. Vi ser det nu med den islamisme, som vil et fundamentalt andet samfund, og som truer det demokrati og de værdier, som vores samfund er bygget på. Men vi skal ikke lade os slå ud.

 

Vi skal kæmpe imod. Det kræver, at vi sammen står vagt om den kultur, Danmark bygger på. Kommer man til Danmark, må kravet være, at man skal være med og indordne sig den kultur, de idealer og normer, vi lever under. Derfor skal vi ikke acceptere alle mulige hensyn, som drejer Danmark i en helt anden retning.

 

Vi skal gøre det klart, at vi ikke vil acceptere, at vores idealer, normer og kultur bliver tilsidesat. At vi ikke bare kan acceptere, at de mørke kræfter bliver en del af det danske samfund.

 

Jeg accepterer ikke, at når Danmark viser folk den gæstfrihed, at de må komme til Danmark og bo og leve, at de så ytrer had mod det danske samfund og indoktrinerer andre til blandt andet at begå vold mod kvinder og børn. Vi kan og må ikke acceptere tvangsægteskaber og barnebrude. Unge piger skal under ingen omstændigheder tvinges ind i ægteskaber med ældre mænd. Det er et middelalderligt uvæsen, som ikke hører hjemme i vore dage - og som slet ikke hører hjemme i Danmark.

 

Vi skal sætte foden konsekvent og hårdt ned, når mørke kræfter prøver at udbrede idéer, der undergraver vores grundlæggende værdier. For ytringer, der undergraver den danske lovgivning, skal vi ikke acceptere. Det vil vi ikke være vidner til. Vi skal kæmpe for og sikre det Danmark, vi har. Det Danmark vores forfædre har skabt.

 

Jeg er optaget af at passe på Danmark. At passe på danskerne. At værne om vores værdier. For jeg vil have, at mine børn og børnebørn oplever det Danmark, jeg kender. Den danske kultur – og de danske værdier.

 

Demokrati handler derfor om meget andet end at have lov til at ytre sig – og forsamle sig. Det handler om andet end at sætte et kryds en gang imellem.

 

Det handler også om, at vi forsvarer det – hver dag! Forsvarer det, der betyder noget. Og det kan vi også. For vi har et stærkt demokrati. For danskerne er et folkefærd, der også lever og tænker demokratisk. For vores værdier, som er fundamentet for grundloven – ligestilling, frihed, frisind og folkestyre – gennemsyrer det danske samfund.

 

Jeg tror på, at hvis demokratiet skal bestå i fremtiden – og hvis demokratiet skal udvikle sig i takt med, at samfundet udvikler sig – så kræver det, at vi står vagt om det. Så kræver det, at vi ikke tager det for givet. Hvis vi tager det for givet, forgår det.

 

Så lad os passe på Danmark. Det gør vi bedst ved at passe på hinanden.

 

Det husker vi hinanden på i dag. På grundlovsdag.

 

 

Til allersidst – men bestemt ikke mindst – vil jeg opfordre jer til at betænke Børnecancerfonden med et godt bidrag i den indsamling, Ringkøbing Venstreforening har arrangeret i forbindelse med Grundlovsdag 2020 – I kan bruge MobilePay 208003.

Børnecancerfonden støtter kræftramte børn og deres familier og forskning i bedre behandling af kræftramte børn. Jeg kan ikke tænke mig et bedre formål, så tak til Ringkøbing Venstreforening for omtanken og tak for ethvert bidrag.

 

Tak for ordet. Og rigtig god grundlovsdag.

 SØREN GADE

----

HILSEN FRA BJARKE HANSEN, PRIMO TOURS

Dette års begivenheder havde ingen kunnet forudse, og jeg er meget ked af, at dette års Grundlovsmøde måtte aflyses. Jeg havde glædet mig meget til at byde jer velkommen i de grønne omgivelser i haven på Rindumgaard.
Men heldigvis er Grundlovsdag jo en festlig og tilbagevendende begivenhed, så nu vil jeg glæde mig til 2021, hvor vi forhåbentlig igen kan samles på helt ”normal” vis og nyde en dejlig dag med spændende taler, hyggeligt samvær og opfordringer til at støtte initiativer til velgørende formål som f.eks. Børnecancerfonden.

Ønsker jer alle en god Grundlovsdag og en dejlig sommer – pas godt på hinanden!

Venlig hilsen

Bjarke Hansen, Primo Tours


  

 Beretning 2019 Ringkøbing Venstreforening.

Valgår:

2019 blev på mange måder et spændende valgår for Venstre.

Et planlagt EU-parlamentsvalg den 26. maj blev suppleret med et folketingsvalg den 5. juni.

EU-valget.

Venstre fik et rigtig flot EU-valg, hvor mandaterne blev fordoblet til 4.

Et flot stykke arbejde af Venstres 12 kandidater, og hvor Morten Løkkegaard og Søren Gade begge fik over 200.000 stemmer.

Venstres gruppe i EU-parlamentet består nu af:

Morten Løkkegaard

Søren Gade

Asger Christensen

Linea Søgaard-Lidell.

I Vestjylland blev Søren Gade den store stemmesluger. 1.266 stemmer i ROFI-Centret, og 6.451 stemmer i Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Det flotte valg forpligter over for vælgerne. Danskerne og Venstre er et pro-EU-parti, der ønsker et samarbejdende Europa, der kan stå stærkt overfor de udfordringer, der er i verdenssamfundet. Et samarbejdende Europa er et fredeligere Europa.

Venstre gik til valg på ”et trygt Danmark i et stærkt Europa”, men det betyder ikke, at vi ønsker, at EU blander sig i alle vore indre anliggender.

EU skal ikke udvikle sig til en social union eller Europas forenede stater.

EU skal udvikle samhandel, som er fundamentet for fremtiden.

EU skal sikre sine grænser på flygtningeområdet, og hjælpe flygtningene i deres nærområder, samt bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

EU skal sikre arbejdskraftens frie bevægelighed.

EU skal være fælles om at indføre fælles regler på klima- og miljøområdet.

Danmarks plads er i EU.

Hvor skal vi ellers gå hen?  Vi er dybt afhængige af samhandelen i EU, og de beslutninger, som EU træffer, kommer vi under alle omstændigheder til at efterleve.

Sådan er det i de Europæiske lande, der på nuværende tidspunkt ikke deltager i samarbejdet. De er nødt til at tilpasse sig EU- lovgivningen uden at have nogen indflydelse.

Brexit:

Storbritannien har nu forladt EU-samarbejdet, og der forestår svære forhandlinger det næste år omkring samhandelsaftaler.

Her har Danmark kæmpe udfordringer på landbrugs- og fiskeriområdet.

Disse 2 områder bør selvfølgelig indgå i en større fælles handelsaftale, så vi ikke bliver efterladt alene på perronen.

I øvrigt mener jeg, at Storbritanniens farvel til EU er et vink med en vognstang til ikke blande sig i alle indre anliggender.

Folketingsvalget:

Så springer vi blot 10 dage frem til grundlovsdag 5. juni.

Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg til afholdelse denne dato.

2 valg så tæt på hinanden kunne være et problem, for hvordan ville vælgerne reagere.

Venstre vandt 10 mandater, men den borgerlige regering måtte gå af.

Det blev 2 flotte valg for Venstre, og resultatet blev en overraskelse for de fleste, og endnu en gang overraskede Lars Løkke Rasmussen alle meningsmålinger.

Ringkøbing-Skjern kredsen, der blev betragtet som en sikker kreds, gav ikke valg til Kenneth Mikkelsen.

10.858 stemmer til Venstre i Ringkøbing-Skjern kredsen, der ellers blev betragtet som en sikker kreds, gav desværre ikke valg til Kenneth Mikkelsen.

Kenneth Mikkelsen fik 4.043 personlige stemmer. Inger Støjberg fik 1.799 personlige stemmer.

Ca. 4.000 personlige stemmer gik ud af kredsen til de andre V-kandidater, mens der var 2.757 listestemmer = 25,4% af alle afgivne V-stemmer.

Det viser for mig, hvor vigtig det er med enten en lokal kandidat, eller en kandidat, der er indstillet på at tage bopæl i kredsen.

Vælgerne føler sig mindre forpligtede til at stemme lokalt, hvis kandidaten ikke bor i kredsen.

Efterfølgende har Kenneth Mikkelsen ikke ønsket at genopstille som kommende folketingskandidat, så der starter nu en procedure for opstilling af ny kandidat.

Opstillingsmødet skal afholdes den 18. maj.

Ny ledelse af Venstre:

På trods af 2 flotte valg med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, var der andre udfordringer for Venstre.

Formandskabet Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen var ikke enige om den politiske linje.

Folketingsgruppen bestod af for mange kaffeklubber.

Venstres bagland og organisation ønskede en anden styring af Venstre.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen besluttede at trække sig.

Det hele sluttede med, at der blev afholdt et ekstraordinært landsmøde i Herning, hvor Jakob Ellemann-Jensen blev valgt som formand og Inger Støjberg som næstformand.

Ud over det har Venstre skiftet partisekretær. Claus Richter opsagde sin stilling, og i stedet er Christian Hüttemeier, som tidligere har været ansat i Venstre Landsorganisation, tilbage.

Det er en voldsom åreladning for et parti at sige farvel til så store kapaciteter, der har sat deres præg på dansk politik i mange år, og vi skylder dem en stor tak for indsatsen.

Et nyt formandskab, en ny måde at skabe politik på, det tager tid at få fodfæste og få skabt nye resultater. Medierne er utålmodige, men hvor er Venstre?

Jeg er sikker på, at den medlemsturne, som Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg nu er på, er den rigtige måde at få grundlagt den fremtidige politik på.

I år har Venstre 150 års jubilæum, og det er en perfekt start for det nye formandskab at fejre dette jubilæum med at komme ud til medlemmerne og diskutere politik. At fejre 150 året med at skabe politik sammen med græsrødderne.

Venstre er et medlemsbåret parti, og demokratiet fungerer bedst, når medlemmerne bliver hørt.

Et eksempel på det er den borgerlige regerings forslag til en sundhedsreform, hvor regionerne skulle nedlægges.

Det skabte megen uro i Venstres bagland med regionsrådsformand Stephanie Lohse i spidsen.

Jeg håber, at Venstre efter medlemsturneen genfremsætter en sundhedsreform, men med regionerne som det demokratiske bindeled.

Sundhedsreformen, som Lars Løkke fremlagde, er et godt udgangspunkt, da det vil give et sundhedsvæsen tættere på borgerne og opfylde mange af de krav, der kræves af et effektivt og målrettet sundhedstilbud.

Lokal politik.

Infrastruktur:

Der er rigtig god gang i Ringkøbing-Skjern kommune.

Et mangesidigt erhvervsliv, hvor Ringkøbing-Skjern kommune er den kommune, der skaber mest fremmed valuta hjem til Danmark.

Meget lav arbejdsløshed.

Turisme, der udvikler sig og nu med over 3,5 mio. overnatninger.

Naturkraft.

Lalandia.

Naturpark Skjern Å.

Mejericentret i Nr. Vium.

Vestas i Ringkøbing, Lem og Videbæk.

På trods af disse synlige beviser, har den socialdemokratiske regering med et penselstrøg fjernet de tiltag, der var gjort for at få etableret en 2+1 vej eller motorvej fra Herning til Ringkøbing inden for en overskuelig fremtid.

Det er ufatteligt, at politikere kan være så negative over for udvikling af vort område.

Og trafikken bliver ikke mindre, når Naturkraft og Lalandia kommer i gang. Det kræver, at infrastrukturen bliver bedre, for at kunne servicere de mange turister på en fornuftig måde.

Men det er faktisk vigtigere, at vi, der bor her, ikke bliver forhindret i at udføre vort daglige arbejde, enten det er virksomheder eller medarbejdere.

Derfor er det godt at Ringkøbing-Skjern kommune er i gang med planlægning og udbygning af trafikforholdene med rundkørsler på Søndervig Landevej, i Søndervig og ved Klostervej.

Udvikling af turismen:

Med den udvikling turismen er inde i her i området, er der ikke kun behov for at se på infrastrukturen på vejområdet.

Byområderne i Hvide Sande, Søndervig og Ringkøbing er under voldsomt pres, og det kræver, at der skal investeres, for at byerne kan levere en god service og gode oplevelser til turisterne, og at vi som lokalbefolkning også har mulighed for at være her.

Hvide Sande og Søndervig er i gang med en udviklingsproces, der skal iværksætte nye tiltag, der kan rumme turisterne.

Turister i Ringkøbing:

Der er stort behov for, at Ringkøbing får en masterplan for, hvordan udviklingen skal være over de kommende år.

Ringkøbing udvikler sig positivt på mange områder. Ringkøbing Udviklingsforum får igangsat mange ting, men en samlet plan vil være ønskeligt. Masterplanen kan tage udgangspunkt i den helhedsplan, der beskriver udviklingsprocessen for Ringkøbing frem til 2050.

Allerede nu er der i højsæsonen meget pres på, og det er på høje tid, at der tages fat på, hvordan dette skal løses. Når Naturkraft og Lalandia kommer, vil det bidrage med endnu flere turister.

Der bør nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

Handelsstandsforeningen.

Erhvervsdrivende.

Per Green – Skolegrunden.

Raunonia

Kommunen.

Ringkøbing Udviklingsforum.

Eksterne investorer. F.eks. pengeinstitutter.

 

De bør starte med at få lavet en analyse af det fremtidige behov for bynære P-pladser. Det kan bl.a. være et P-hus eller -kælder på skolegrunden.

Det kan være digital P-skiltning, der viser vej til ledige P-pladser byen.

Den nye bydel Raunonia ved havnen.

Ordentlige toiletforhold.

Udvikling af skolegrunden i samarbejde med Per Green med udgangspunkt i ideoplæg, hvor bibliotek, teatersal og P-hus indgår.

Strategisk udvikling af detailhandel, dagligvarehandel og fremtidens E-handel.

Udvikling på dagligvareområdet:

En KL-rapport stiller spørgsmålstegn ved flere dagligvarebutikker uden for bycentrene.

Flere byer, større end Ringkøbing har konstateret, at de har nået et mætningspunkt i forhold til antallet af dagligvarebutikker, der ligger uden for bycentrene. Det er med til at trække folk ud af centrene, så der opstår problemer for detailhandlen.

KL-rapporten siger også, at placering af kommunale kulturinstitutioner i midtbyerne trækker folk ind til detailhandels-butikkerne.

Det kan også være en løsning for Ringkøbing.

Placer bibliotek og teatret OM på skolegrunden i midtbyen, oven på P-huset.

Børn og Unge:

På børne- og familie-området foregår der i øjeblikket væsentlige tiltag for at forbedre kvaliteten og tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal.

Det specialiserede område:

Først en kommentar til det specialiserede område. Et vigtigt område for de børn, der har det svært i deres opvækst - det være sig i deres familie eller i skolen.

Her er det utrolig vigtig, at der i det daglige arbejde med børnene og de unge, er tid til at spotte dem, der har problemer og få dem hjulpet, og det sker bedst i de institutioner og skoler, hvor børnene er.

Det er personalet og lederne på institutionerne og skolerne, der er fagpersonerne og kender børnene.

Problemet i dag er, at der går for lang tid fra, at børnene er indstillet til at få hjælp, til de får hjælp. Det sætter børnenes udvikling i en vanskeligere situation.

Derfor mener jeg, at den nye vej på det specialiserede område, hvor der oprettes nyt ledelsesniveau, er forkert.

Spar nyansættelserne og brug pengene direkte på børnene, som har behov for hjælp.

Fagpersonerne er allerede ude på skolerne og institutionerne.

Hvis inklusion skal lykkes, er det hurtig indsats, og det hjælper et nyt ledelsesniveau ikke på.

Skolestruktur:

Et nyt udvalgsarbejde er startet. De skal se på skolestrukturen.

Faldende børnetal, bedre folkeskole for færre penge er temaet.

Ringkøbing-Skjern kommune er arealmæssig landets største. Det giver udfordringer med at give den bedste service hele vejen rundt.

Lige nu foregår der svære forhandlinger omkring en udligningsreform, hvor penge skal fordeles mellem rige og mindre rige kommuner.

Det er sådan set det samme fordeling, der skal ske i Ringkøbing-Skjern kommune.

Skal der lukkes skoler på grund af økonomi?

Skal der lukkes skoler på grund af for få elever, og hvad er for få elever?

Kan små skoler give samme kvalitet i undervisningen som større skoler?

 

Med den kommunestruktur vi har i Ringkøbing/Skjern, er vi nødt til også at se på skolestrukturen med andre øjne end de økonomiske.

Derfor vil jeg foreslå, at man deler debatten om skolestrukturen op i 2 dele:

Skoler i byerne

og

Skoler i landdistrikterne.

Endvidere skal der ses på:

Placering af daginstitutioner.

Antal af dagplejere. (kommunale og private)

 

Byerne:

 

Med det faldende børnetal er der et behov for at se på antallet af skoler i byerne. (Ringkøbing og Skjern)

Her er det vigtigt, at man ved sammenlægning af skoledistrikter inddrager forældrene i de beslutninger, der skal træffes.

Desuden er placering af daginstitutioner vigtig, og antallet af dagplejere (kommunale og private)

 

Landdistrikterne:

Landdistrikterne har kæmpe udfordringer i fremtiden med at bevare den lokale udvikling.

Her indgår skolerne, som en vigtig del.

Derfor er der behov for at se på de små skoler på en ny måde.

Drop beslutningen om, at antallet af elever skal være på 75.

Lad forældrene, skolelederne og tilsynsførende vurdere, hvornår en skole ikke kan give kvalificeret undervisning.

Sociale udfordringer findes på alle typer skoler, store som små.

Det handler om at være bevidst omkring de sociale udfordringer.

At sætte midler af til landdistriktsudvikling og samtidig nedlægge skoler giver ingen mening.

Arbejd hellere på at bruge landdistriktsmidler til at styrke økonomien til skolerne i landdistrikterne.

Antallet af indbyggere i kommunen er faldende, og det vil forstærkes ved nedlæggelse af landsbyskoler.

Det kommunale budget på børne- og skoleområdet er på 290 mio. kr.

Oplægget siger, at der skal spares 4 mio. kr. pr. år.

Jeg vil opfordre til at betragte de 4 mio. kr. som en investering i fremtidens landsbyudvikling, og bevar den nuværende skolestruktur, men det er ikke byskolerne, der skal betale for den udvikling.

Faldende indbyggertal:

Selv om det ikke er voldsomme udsving i indbyggertal, må det give stof til eftertanke.

Kommunen synes selv, at der tilbydes en god service i forhold til nabokommunerne. Vi profilerer kommunen på at være grøn helt ud til fingerspidserne.

Vi er nok alle mere eller mindre grønne, men mon tilflyttere er så grønne, at man ønsker at bo op af en vindmøllepark eller en kæmpe solcellepark på flere hundrede ha.

Vi skal tænke os godt om, når disse kæmpe parker lægger beslag på store arealer, hvor der skal fjernes natur.

 

Ringkøbing-Skjern. En samarbejdende Kommune.

Langt hen af vejen skaber Ringkøbing-Skjern kommune mange gode resultater.

Der er kommet godt gang i udviklingen via de udviklingsfora, der er etableret i kommunens byer.

Det vidner om, at man lokalt er villige til at gøre et stykke frivilligt arbejde for at skabe udvikling.

Det er en udvikling, hvor det lokale særpræg er i højsædet, og det skal vi hver især være med til at bakke op om.

Vi skal være hinandens styrker, og ikke hinandens begrænsninger.

 

Afslutning:

Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til jer medlemmer.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet.

På vegne af Ringkøbing Venstreforenings bestyrelse

Bent Østergaard, formand


----

 

Beretning 2018 Ringkøbing Venstreforening.

Lokalt organisatorisk.

Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern valgte på generalforsamlingen i 2018 H.C. Tylvad fra Rækker Mølle som ny formand. Han afløste Jens Nicolai Vejlgaard fra Hvide Sande, der havde siddet på posten i 11 år.

Undertegnede overtog samtidig posten som formand for Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Det var dengang, Esben Lunde Larsen var fødevareminister og valgt her i kredsen.

Min opgave var at medvirke til at få Esben genvalgt ved det valg, som kommer senest den 17. juni i 2019.

Det varede dog kun kort tid, da Esben meddelte, at han stoppede som minister og ikke genopstillede til Folketinget.

Så 2018 blev et år, hvor der igen skulle vælges ny folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Kredsbestyrelsen udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det blandt andet fremgik, at man ønskede en kandidat, der var bosat eller ville bosætte sig i kommunen.

Det endte med 5 ansøgere, hvor Lennart Qvist var den eneste med lokal bopæl.

Jeg skal ikke trætte jer med forløbet igen, men blot konstatere, at det resulterede i, at Lennart trak sit kandidatur og samtidig meldte sig ud af Venstre. Han blev herefter løsgænger i byrådet.

Det, som skulle blive en god demokratisk proces, blev desværre spoleret af intern stridighed om kandidaterne.

Resultatet af opstillingsmødet på Dejbjerglund Efterskole blev, at Kenneth Mikkelsen fra Herning blev valgt med et stort flertal.

Ringkøbing Venstreforening og Skjern-Tarm Venstre har efterfølgende bedt om at få diskuteret i Kommuneforeningen, hvordan vi får udviklet og forbedret samarbejdet mellem kommunens vælgerforeninger og i Kommuneforeningen.

Et samarbejde, der gerne skulle blive bedre, så vi er klar til næste KV-valg.

Det er vigtigt, at vi i lokalbestyrelserne og kommuneforeningen fremadrettet kommer til at diskutere politik, og helst så tidligt, at det er før byrådet træffer sine beslutninger.

 

EU-Valget.

Den 26. maj 2019 er der valg til EU-parlamentet.

Venstre opstiller 12 kandidater fordelt i hele landet.

Venstre har udsigt til et bedre valgresultat end ved seneste valg, og jeg noterer mig, at Morten Løkkegaard er en god spidskandidat, valgt på Venstres landsmøde. Endvidere må det forventes, at Søren Gade vil blive en stemmesluger.

Venstres kandidater skal indplaceres på listen ved et særligt EU Landsmøde den 2. marts, og når vi skal stemme den 26. maj, er der frit valg mellem alle kandidaterne, uanset bopæl.

Vestjyllands Storkreds har opstillet Erik Poulsen fra Stadil.

 

BREXIT.

Storbritannien forlader efter den nuværende plan EU den 29. marts, enten der er en aftale på plads eller ikke.

Konsekvenserne er svære at overskue.

Det er tankevækkende og et vink med en vognstang til EU om, at nu går det for vidt med indblanding i medlemslandenes indre anliggender.

Derfor er det også vigtigt ved det kommende valg, at nok er Venstre et PRO-EU- parti med programmet ”Et trygt Danmark i et stærkt Europa”, men samtidig er må de personer, vi får valgt, være indstillet på og arbejde for, at vi ikke ønsker indblanding fra EU i alle vore indre anliggender.

Vi ønsker

-at udvikle samhandel, som er fundamentet og grundlaget for EU.

-at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed, 

-at EU ikke udvikler sig til en social union

-samarbejde på flygtningeområdet og mod grænseoverskridende kriminalitet.

-samarbejde om et stærkt NATO og et fælles forsvar til at beskytte Europas grænser.

Hvis EU ikke forstår det, kan vi risikere, at flere lande vil gøre som Storbritannien og derved svække EU/Europa.

Og der er netop lige nu brug for et stærkt Europa, hvor Verdens supermagter er på kant med alt og alle.

USA’s præsident Trump har startet udfordringen med en total handelskrig.

Putin, der lever højt på, at den vestlige verden er uenige om samarbejdet, gør alt for at skyde kiler ind.

Alt sammen på grund af en amerikansk præsident, hvis uforudsigelighed gør Verden meget usikker.

 

Dansk politik.

2019 startede i højt gear.

Regeringen præsenterede en sundhedsreform, der indebærer at regionerne nedlægges.

Det danner grundlag for stor usikkerhed og frygt for centralisering.

Samtidig er regionerne dog andet end sundhed. Det er også:

-Regional udvikling vedr. natur-miljø-erhverv-turisme-beskæftigelse

-Uddannelse-kultur-landdistrikts udvikling.

-Jordforurening

-Råstofkortlægning/planlægning.

-Institutioner for udsatte grupper med særlige behov inden for social- og specialundervisningsområdet.

-Regionale trafikselskaber.

 

Udover sundhedsområdet skal disse områder også finde et nyt ståsted.

Hvordan ser fremtiden så ud på sundhedsområdet?

Befolkningen bliver ældre. Mange forventes i fremtiden at blive mindst 100 år.

Flere kommer i behandling.

Pensionsalderen sættes op, så vi skal arbejde længere for at få råd til et trygt sundhedsvæsen og samtidig en højere levestandard.

Nu slår den 3. alder ikke til længere. Vi må indføre den 4. alder.

Men, når der er behov for at arbejde længere, er der også behov for en fleksibel pensionsreform, som hjælper de mennesker, der har arbejdet i et langt liv, og som ikke har fysisk eller mental mulighed for fortsat at arbejde.

 

Sundhedsreform.

Målet med sundhedsreformen er at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne.

Der skal oprettes 21 sundhedscentre, som skal samarbejde med kommunerne.

Lægepraksis skal udbygges.

Der skal uddannes flere læger og sygeplejersker.

 

For mig er der ikke nogen tvivl om, at skal vi have et fremtidssikret sundhedsvæsen, der skal kunne klare alle opgaver, bliver det nødvendigt med en reform.

 

Der er åbenbart også behov for at give patienter over hele landet ensartet og samme mulighed for behandling.

Det kan regionernes forskellighed åbenbart ikke give.

 

Jeg synes, det er godt, at vi får et sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne.

Men jeg har et problem med, at den demokratiske indflydelse forsvinder og overtages af en bestyrelse med embedsmænd.

Jeg kan frygte, at der her vil ske en utilsigtet centralisering.

 

Reformen er allerede gået i valgkamp, og det er måske ikke det bedste, for jeg nægter at tro, at de politiske partier ikke kan se, at en reform er nødvendig for at klare det fremtidige pres, men at partierne her bruger muligheden for at score stemmer til folketingsvalget ved at køre på usikkerheden.

Derfor skal min opfordring til blå blok og Lars Løkke Rasmussen være, at få nu den reform kørt igennem Folketinget inden folketingsvalget, og brug tiden til at oplyse og forklare befolkningen, hvordan den skal fungere.

Lad os få realiteterne frem og få begravet frygten for centralisering.

Valgdatoen kan næsten ikke overraske længere, så vent til den 17. juni og få gennemført reformen inden da.

 

Hvordan vil det gå med togdriften på den Vestjyske Længdebane, når VLTJ-privatbane, som drives af Midtjyske Jernbaner, overtager driften?

Og samtidig skal økonomien ved nedlæggelse af regionerne styres fra København.

 

Temperaturen på Naturens Rige:

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der en sund udvikling på langt de fleste parametre.

-Der investeres kraftigt i mejeribyen i Nr. Vium.

-Vandlandsprojekt i Søndervig ser nu ud til at blive en realitet.

-Naturkraft i Ringkøbing er i fuld gang med projekteringen.

-Vi har meget effektive virksomheder.

-Vi har landets laveste arbejdsløshed.

For at fastholde udviklingen, er det nødvendigt fortsat at have fokus på et højt serviceniveau.

Kvaliteten i børnehaver, skoler og plejehjem skal fortsat udvikles.

Så længe der er 10% af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse, er der behov for at se anderledes på opgaven.

Virksomhederne har stort behov for faglært arbejdskraft, og derfor er det vigtigt også at vise de unge på vej til en erhvervsfaglig uddannelse.

Skolerne, vejlederne, virksomhederne og forældrene har en stor opgave i at oplyse de unge om de muligheder, der er i at få en høj faglig uddannelse og sikret job.

Virksomheder har endvidere også stort behov for lærlinge.

 

Det industrielle teknologicenter, som har hjemsted i Smedenes Hus i Lem, er med til at udfordre de unge lærlinge med udvikling af computerstyrede systemer og E-sport.

Ringkøbing/Skjern Kommune har en opgave i at støtte centret med driftsmidler, så den kan udvikle sig. Centret ligger jo lige midt i kommunens største erhvervsområde.

 

Fremtiden skal sikres ved øget bosætning.

De store projekter, der er i gang sammen med supersygehuset i Gødstrup, kan være med til at give øget bosætning.

Skal man arbejde i Gødstrup, kan man lige så godt køre mod vest, når man skal hjem.

Vi har naturen.

Vi skal have byggegrunde i pagt med naturen. Kommunen må derfor iværksætte flere udstykninger.

Vi skal have infrastrukturen på plads. Det betyder en udvidelse af rute 15 fra Herning til Ringkøbing.

Endvidere skal der ske en ændring af trafikforholdene i Søndervig.

En ny bydel, Raunonia ved havnen i Ringkøbing, som feriehusprojekt, men hvorfor ikke også give plads til fastboende?

Selv om der arbejdes mod helårsturisme, vil der være perioder, hvor bydelen vil stå forholdsvis tom.

Projektet kunne måske også tænkes placeret ude vest for Vonå, mellem Ringvejen og Søndervigvej. Her vil de trafikale problemer måske blive mindre.

Der skal, som i Venedig, være kanaler og vand imellem husene samt gang- og cykelbroer med adgang til Naturkraft.

 

Der vil være nogle planlægningsmæssige udfordringer, der skal løses i begge modeller, men det var der også med Ringkøbing K.

 

Vesterhavs Syd.

Der er tvivl om proceduren for vedtagelsen af plangrundlaget for Vesterhavs Syd. Den åbning bør udnyttes fra kommunens side.

I Ringkøbing Venstreforening bakker vi op om Ringkøbing Fjord Turismes indstilling om at placere en havvindmøllepark mindst 20 – 30 km fra kysten i én gruppe, hvis samtidig de kystnære møller på 4 – 10 km’s afstand fra kysten flyttes med ud.

Når man kører fra Søndervig mod Vedersø Klit og kikker ind i landet, er der en glimrende visualisering.

Møllerne ved Vonå og Hjortmose, som står i en væsentlig længere afstand end 4 km, er ganske tydelige.

 

Når folketinget sidder i København og træffer beslutninger, der får store konsekvenser for den Vestjyske natur uden at ville høre på saglige argumenter, hvordan vil det så gå med forståelsen vedrørende den politiske indflydelse på det fremtidige sundhedsvæsen?

 

Kære politikere/byråd.

Jeg er godt klar over, at I synes, at nu har I hørt nok om Vesterhav Syd, og at det hænger jer langt ud af halsen, men det skal vel ikke afholde jer fra at bakke helhjertet op om Turistforeningens forslag.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er landets største arealmæssigt.

Det giver nogle store udfordringer med at fastholde og skabe liv i alle hjørner.

Der er økonomiske udfordringer, men det er vigtigt fortsat at støtte op om de aktive landdistrikter og undgå den centralisering, som vi efterhånden er vant til fra folketingets side.

 

Afslutning.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i 2018.

Mette. Du har jo meddelt bestyrelsen, at du ikke ønsker at genopstille. Tak til dig for dit arbejde i bestyrelsen gennem 8 år.

Du er god til at give andre vinkler på det politiske arbejde, og det vil vi komme til at savne.

 

På vegne af Ringkøbing Venstres bestyrelse.

Bent Østergaard.

------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev  juli 2017

Juli er sommerferiemåned for de fleste. Efter en travl hverdag er det godt at koble fra og få fornyet energi.

Forberedelserne til efterårets kommunalvalg er på plads, og vi kan holde ferie resten af juli.

Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalget.

Ringkøbing Venstreforening og de 4 kandidater: Tina Ross, Jens Bollerup, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist er klar til valget.

Vi går et spændende valg i møde, og der er ingen tvivl om, at alle kræfter skal sættes ind for at få et godt resultat for Venstre.Ringkøbing Venstreforening har mange medlemmer, og det er en styrke, der skal udnyttes. I kan hver især bidrage ved bl.a. at anbefale vore 4 kandidater.

I kan også være med til at arrangere dagligstuemøder, hvor I inviterer ca. 10 naboer/venner sammen med en af kandidaterne til en uformel snak.

Henvend Jer til os, hvis vi skal være behjælpelige.

Når valget kommer, og krydset skal sættes, er det utrolig vigtigt at stemme personligt og stemme lokalt i Ringkøbing, for at Ringkøbing kan blive godt repræsenteret i det nye byråd.

Altså en lokal personlig stemme, og det må I gerne fortælle alle, I er i kontakt med fra nu af og frem til valget.

En valgkamp koster penge, og derfor er sponsorbidrag vigtige. Ringkøbing Venstreforening plejer at have gode sponsorer, og hvis I ønsker at give et bidrag til valgkampen, er I velkommen til at kontakte os. Store og små bidrag er meget velkomne.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller ideer til valgkampen, er I også velkomne til at kontakte os.

 

Vi ønsker Jer alle en god sommer.

 

Hilsen fra bestyrelsen og de 4 kandidater.

 

Med venlig hilsen
Bent Østergaard, formand

Mobil 2342 5183.


Beretning ved generalforsamlingen 27.2.2017:

Som formand for bestyrelsen for Ringkøbing Venstreforening skal jeg herved aflægge beretning for kalenderåret 2016. Det seneste år har været begivenhedsrigt for Venstre, for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune og for Ringkøbing Venstreforening.

Det har til tider været travlt, og det har været hektisk.

Jeg vil starte med at sige tak for opbakningen fra medlemmerne i Ringkøbing Venstreforening. Vi håber selvfølgelig på jeres fortsatte opbakning i 2017.

Beretningen vil som sidste år angå Venstres resultater såvel landspolitisk som lokalpolitisk i 2016.

Bent Brodersen
Jeg vil dog indledningsvis komme med nogle bemærkninger til de seneste dages hændelser.
Torsdag aften i sidste uge fik jeg en mail fra Bent Brodersen, hvor han meddelte at han ønskede at udmelde sig af Venstre med øjeblikkelig virkning.

Bent har ydet en stor arbejdsindsats i Byrådet for Venstre gennem årene, først som formand for Social- og sundhedsudvalget og her i sidste periode som medlem af Økonomiudvalget og formand for Vidensudvalget.
Med Bent Brodersens store viden på sundhedsområdet havde vi i Venstre forventet, at Bent Brodersen skulle have været opstillet til Regionsrådsvalget, så vi i Ringkøbing blev stærkt re-præsenteret i Regionsrådet efter valget. Der arbejdes nu i stedet på at finde en anden velkva-lificeret kandidat, der sammen med Torben Nørregaard og Bent Dyrvig kan sikre Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune en god repræsentation i den nye Regionsråd.

Bent Brodersen har valgt at blive medlem af Liberalt Alliance og der forsøge at opnå valg til Byrådet. Jeg sikker på, at hvis Bent Brodersen bliver valgt til Byrådet, vil der også i fremti-den kunne blive et godt samarbejde mellem Venstre og Bent Brodersen.
Jeg vil takke Bent Brodersen for hans store arbejdsindsats for Venstre og respektere, at han har valgt at forlade Venstre.

Folketinget
Det har været et særdeles hektisk og dramatisk år i dansk politik, hvor Venstre har stået i cen-trum. Vi har skabt mange resultater og brede aftaler, som vi kan være stolte af. Venstres resul-tater og visioner skal frem i lyset, når vi i 2017 skal føre valgkamp i kommuner og regioner.

Den parlamentariske situation har været vanskelig i det seneste år. På trods af dette har Ven-stre leveret resultater på en lang række områder – til glæde og gavn for danskerne. Regeringen blev udvidet med De Konservative og Liberal Alliance i efteråret. Jeg vil særligt fremhæve nogle af Venstres resultater:

• MARKANTE STRAMNINGER AF UDLÆNDINGE- OG ASYLPOLITIKKEN. Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau, og der stilles højere krav til statsborgerskab. Samtidig er det blevet sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nød-bremse på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis vi Danmark igen op-lever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til, at Danmark lige nu oplever det laveste antal asylansøge-re i 5 år.

• STOP FOR OVERIMPLEMENTERING AF EU-REGLER. Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkur-renter.


• SKATTELETTELSER TIL GAVN FOR VÆKSTEN OG ALMINDELIGE DANSKERE. Venstre har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, og vilkårene for familieejede virksomheder forbedret Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler, og grundskylden for ejerboliger er blevet fastfrosset.

Vi er lokalt repræsenteret i Folketinget af vores kandidat Esben Lunde Larsen, der i forbin-delse med en ministerrokade blev forfremmet fra Uddannelses- og Forskningsminister til Mil-jø- og Fødevareminister. Stort tillykke med det.

Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Venstreforening
Efter i mange år at have været den største vælgerforening i kommunen må vi konstatere, at Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup vælgerforening har lidt flere medlemmer end Ringkøbing Venstreforening. De har været dygtige til at sælge medlemskort til Venstre.
Hos os i Ringkøbing er det også gået rigtig godt. Vores medlemstal er steget med 90%, så vi pr. 31. december 2016 havde 249 medlemmer af Ringkøbing Venstreforening. Mange af jer har bidraget til den flotte opbakning. Mange tak for det.
Medlemstegningen skete jo forud for opstillingsmødet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter den 1. februar. Opstillingsmødet blev omtalt på vores forrige generalforsamling.

Vi var formodentligt alle til stede ved opstillingsmødet, og vi kunne alle konstatere, at det var små marginaler, som afgjorde, at spidskandidaten for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag er Hans Østergaard fra Spjald og ikke Lennart Qvist fra Ringkøbing. Knap 900 Venstre-medlemmer mødte op for at tage aktivt del i Venstres medlemsdemokrati. Det var i sig selv positivt. Udfaldet blev imidlertid, at et lille flertal af Venstres medlemmerne ville noget andet, end vi. Det vil vi selvfølgelig acceptere og respektere.
Jeg vil gerne understrege, at jeg anser Hans Østergaard som en erfaren politiker, en erfaren er-hvervsmand og besindig vestjyde. Min stemme på Lennart Qvist til opstillingsmødet var et tilvalg af Lennart Qvist og ikke et fravalg af de andre kandidater.

Som bekendt havde vi i Ringkøbing Venstreforening det positive problem, at vi havde to meget egnede kandidater til posten som spidskandidat. Det var positivt i forhold til medlems-tegning – særligt i den indledende fase af valgkampen – men det var negativt i forhold til et ønske fra såvel medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af vælgerforeningen og politikerne selv om en mere klar linje, og det ønske blev mere udtalt i den sidste del af valgkampen.
Det resulterede som bekendt i, at Bent Brodersen trak sig fra valgkampen ca. 2 uger før val-get, og det løste udfordringen om en klar linje. Vi erkender i bestyrelsen, at det aldrig er hen-sigtsmæssigt at ændre strategi kort før deadline, og at det kunne have været gjort anderledes.

Ringkøbing Venstrevælgerforening blev foreslået som årets Venstre forening. Vi blev til Venstres Landsmøde nomineret som en af tre foreninger, hvor landsmødedeltagerne så havde mu-lighed for at stemme på, hvem der skulle løbe af med titlen på årets Venstreforening. Sejren gik til Hillerød Venstreforening, men tak for opbakningen, som rakte til en 2. plads.

I 2016 fik ringkøbingenserne et nyt menighedshus på Kirkepladsen. Forud for beslutningen og byggeriet var der en heftigt debat blandt byens borgere. Det blev en debat, som til tider var ret uforsonlig. Vi valgte i Venstre ikke at deltage i debatten. Vi havde lige været igennem en anden heftigt debat om, hvad Amtsrådhuset på Torvet fremover skulle bruges til.
Jeg tror, at hvis vi skal styrke udviklingen i Ringkøbing, kræver det, at borgerne bliver bedre til at stå sammen om, hvilken retning man ønsker byen skal udvikle sig i.

Vi skal se fremad og fokusere på de muligheder for vækst og udvikling, som der i vores kommune, herunder i og omkring Ringkøbing i de kommende år. Søndervig Feriepark er tæt-tere på en realisering end nogensinde tidligere. Oplevelsescentret KRAFT oplever stor lokal opbakning fra politisk side, fra private og ikke mindst fra erhvervslivet i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. I Ringkøbing Venstreforening ønsker vi et fortsat politisk fokus på disse projekter. Projekterne kan blive væsentlige i forhold til vækst og jobskabelse i kommunen og vil lokalt være til glæde for bl.a. det lokale handelsliv i Ringkøbing.
Bymidterne i kommunens centerbyer vil komme under stigende pres og konkurrence fra andre større byer. For at imødegå dette er det vigtigt, at kommunen og private interessenter samar-bejder om at opgradere de lokale bymidter for at imødegå konkurrencen fra især Herning og Holstebro samt e-handel.
Her i Ringkøbing er man nu gået i gang med at renovere Nygade. Det skal nok blive ganske godt, når det er færdig, men det er en lidt træls periode for butikkerne og de handlende, mens opgaven står på, men vi håber så, at vi har et attraktivt handelsgade, når renoveringen er fær-dig.

En sag, som vakte stor begejstring i hele kommune, var beslutningen om at udrulle fiberbredbånd i hele Ringkøbing-Skjern kommune. Desværre besluttede byrådet at tilbagekalde arbejdet til de områder, som var betinget af statsstøtte, da EU-reglerne for udbud ikke fandtes at være overholdt fuldt ud. Det er herefter kun de områder, hvor udrulningen kan finde sted uden statsstøtte, som vil få bredbåndet i første omgang. Vi må så afvente, hvilken beslutning byrådet træffer med hensyn til den resterende del af kommunen.

Det er også i aften, I skal opstille kandidater til efterårets kommunalvalg. Det er i forvejen be-sluttet, at vi i Ringkøbing skal opstille fire kandidater, som placeres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen, hvor spidskandidaten står øverst.
Bestyrelsen har i forvejen fået tilkendegivelse fra Lennart Qvist, Gitte Kjeldsen, Tine Ross og Jens Bollerup, men vil dog understrege, at beslutningen om, hvem der skal på listen, er jeres.
Jeg vil ønske, at vi i Ringkøbing står sammen om at give vores kandidater et rigtigt godt valg til efteråret, så de kan blive centralt placeret i den politiske ledelse af vores kommune.
Ringkøbing Venstreforening er repræsenteret i byrådet ved Gitte Kjeldsen, Lennart Qvist og indtil i torsdags også af Bent Brodersen. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige vore lokale politikere tak for samarbejdet i 2016 og tak for at have ydet en synlig indsats i den offentlige debat.
Jeg vil ligeledes takke for det gode samarbejde med bestyrelsen i 2016.

Niels Chr. Poulsen
Formand


 

Nyhedsbrev  juli 2017

Juli er sommerferiemåned for de fleste. Efter en travl hverdag er det godt at koble fra og få fornyet energi.

Forberedelserne til efterårets kommunalvalg er på plads, og vi kan holde ferie resten af juli.

Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalget.

Ringkøbing Venstreforening og de 4 kandidater: Tina Ross, Jens Bollerup, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist er klar til valget.

Vi går et spændende valg i møde, og der er ingen tvivl om, at alle kræfter skal sættes ind for at få et godt resultat for Venstre.Ringkøbing Venstreforening har mange medlemmer, og det er en styrke, der skal udnyttes. I kan hver især bidrage ved bl.a. at anbefale vore 4 kandidater.

I kan også være med til at arrangere dagligstuemøder, hvor I inviterer ca. 10 naboer/venner sammen med en af kandidaterne til en uformel snak.

Henvend Jer til os, hvis vi skal være behjælpelige.

Når valget kommer, og krydset skal sættes, er det utrolig vigtigt at stemme personligt og stemme lokalt i Ringkøbing, for at Ringkøbing kan blive godt repræsenteret i det nye byråd.

Altså en lokal personlig stemme, og det må I gerne fortælle alle, I er i kontakt med fra nu af og frem til valget.

En valgkamp koster penge, og derfor er sponsorbidrag vigtige. Ringkøbing Venstreforening plejer at have gode sponsorer, og hvis I ønsker at give et bidrag til valgkampen, er I velkommen til at kontakte os. Store og små bidrag er meget velkomne.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller ideer til valgkampen, er I også velkomne til at kontakte os.

 

Vi ønsker Jer alle en god sommer.

 

Hilsen fra bestyrelsen og de 4 kandidater.

 

Med venlig hilsen
Bent Østergaard, formand

Mobil 2342 5183.