Nyheder til medlemmer

10. juli 2021

Venstre-politiker er bekymret: - Det er tosset, hvis ny omfartsvej både tager fem huse og hundeskoven


Byrådsmedlem Gitte Kjeldsen (V) er ikke tilfreds med den linjeføring, der er i spil til en kommende omfartsvej nordøst om Ringkøbing. Foto: Jørgen Kirk

10 jul. 2021 kl. 06:27

Anne-Mette Skaanning skaa@dbrs.dk

Ringkøbing: Byrådsmedlem Gitte Kjeldsen (V) kommer ikke til at støtte en kommende omfartsvej nordøst om Ringkøbing, hvis den både tager en god bid af den populære hundeskov ved Herningvej og samtidig jævner fem hus på Rindumvej med jorden.

Sådan lyder meldingen, efter at hun har set den mulige linjeføring, som Vejdirektoratet lige nu arbejder med i forbindelse med VVM-redegørelsen for strækningen.

- Da jeg så kortet, tænkte jeg, at det måtte være en fejl, siger Gitte Kjeldsen og fortsætter:

- Jeg er oprigtig bekymret. For mig ser det rigtig tosset ud. Der er masser af jord i området, og derfor undrer linjeføringen mig. Det burde kunne lade sig gøre både at bevare hundeskoven og de fem private boliger på Rindumvej, siger hun.

Ifølge kortet må boligerne lade livet for at gøre plads til en rundkørsel, som skal binde den nye omfartsvej sammen med den eksisterende ringvej.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Land, By og Kulturforvaltning har i sine bemærkninger til Vejdirektoratet foreslået nogle mindre justeringer i den vestlige ende, som sikrer muligheden for erhvervsudviklingen, mens det bliver bemærket, at flere parter overfor kommunen har ønsket, at der bliver taget hensyn til fredsskovarealet ved hundeskoven og den fredede natur i den østlige ende af den måske kommende omfartsvej.

- Det bliver ikke med min velsignelse, at vejen kommer til at ligge, som der lige nu er lagt op til. Der vil selvfølgelig komme en periode med høring. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt gør opmærksom på udfordringerne - ikke mindst for områdets beboeres skyld, siger Gitte Kjeldsen.


Grundlovsmøde

LØRDAG DEN 5. JUNI KL. 18.00 PÅ AMTMANDENS ALLE 7 I RINGKØBING.

MEDLEM AF FOLKETINGET MADS FUGLEDE SAMT MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET SØREN GADE HOLDT GRUNDLOVSTALERNE.


GRUNDLOVSMØDE

LØRDAG DEN 5. JUNI KL. 18.00 PÅ AMTMANDENS ALLE 7 I RINGKØBING.

MEDLEM AF FOLKETINGET MADS FUGLEDE samt medlem af europa- parlamentet Søren gade VIL HOLDE GRUNDLOVSTALErNe.

MØDET BLIVER UDENDØRS. TAG EN STOL OG/ELLER TÆPPE MED.

VI TÆNDER OP I GRILLEN, SÅ DER BLIVER MULIGHED FOR AT KØBE PØLSER, ØL OG VAND.
HUSK: DET ER IKKE VEJRET, DER ER PROBLEMET, DET ER PÅKLÆDNINGEN.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE, SÅ INVITER DIN ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER SAMT NABOER MED.
DER BLIVER MULIGHED FOR DIALOG MED MADS FUGLEDE og søren gade.


RINGKØBING VENSTREFORENING.BERETNING 2020 RINGKØBING VENSTREFORENING

Landspolitik:

Efter 2 flotte valg i 2019 skulle man tro, at det bare kører på skinner i Venstre.

Det blev så ikke tilfældet i 2020. Der kom ikke ro i Venstre på Christiansborg. Selv efter, at et ekstraordinært landsmøde havde valgt Jakob Ellemann-Jensen til formand og Inger Støjberg til næstformand, fortsatte uroen.

Det er nok den største krise, Venstre har været i nogensinde, og når man ser på de personer, der har forladt Venstre, er det en kæmpe åreladning.

Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Britt Bager har alle forladt Venstre, mens Kristian Jensen har fået nyt job.

Søren Pind og Birthe Rønn Hornbæk er stoppet i folketinget.

Det har givet store klø til Venstre, at der ikke har været ro i folketingsgruppen.

Som politikker har Lars Løkke Rasmussen været drivkraften i dansk politik i mange år. De aftryk, Lars har sat, er der ikke mange, der kan nå op til.

Men Lars Løkke Rasmussens mange år i politik udviklede sig desværre til en enmandshær, der hverken inddrog Venstre folketingsgruppe eller Venstres bagland i politikudviklingen. Det skabte frustrationer og slog til sidst revner i Venstre.

For mig at se er det grunden til Venstres nuværende problemer.

Der er blevet luftet ud efter Lars Løkke Rasmussen.

 Stephanie Lose, som er formand for Danske Regioner, har overtaget næstformandsposten..

Oven i Venstres interne problemer, satte udbruddet af Covid-19 alt politik ud af spil.

Derfor har fokus specielt været på Venstres interne problemer og ikke Venstres politik.

Jeg har tillid til Jakob Ellemann-Jensen og Stephanie Lose.

Det bliver hårdt arbejde at få vendt skuden.

Venstre må som det største parti tage initiativ til samling af blå blok, så der kan blive et reelt alternativ til den nuværende regering.

 

Dernæst må Venstres organisation, venstres mange medlemmer, byrødder, regionsrådsmedlemmer i samarbejde med folketingsgruppen, sørge for et godt kommunalvalg/regionsrådsvalg.

Venstre har en stærk organisation, som har mulighed for, at Venstre kommer ud af den negative spiral.

Der vil lokalt blive taget initiativ til, at få Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen til et besøg i kredsen.

 

Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Venstre i Ringkøbing-Skjernkredsen fik i 2020 ny folketingskandidat. Blandt 4 kandidater blev Mads Fuglede valgt med overvældende flertal.

Mads er allerede medlem af folketinget, og er således med til at Ringkøbing-Skjern igen er repræsenteret, der hvor beslutningerne træffes.

Og så har Mads og familien købt ejendom i Hvingel, hvor de snart flytter ind. Velkommen til Mads og familie.

Vi er godt i gang med at vise Mads rundt i kredsen. Her i Ringkøbingområdet har vi indtil nu besøgt 25 virksomheder og institutioner.

Mads bliver godt modtaget, og der bliver skabt gode kontakter, der kan arbejdes videre med. Vi fortsætter besøgene hen over efteråret.

Under et besøg hos Mil-Tek i Tim/Ulfborg, hvor der udvikles maskiner til at komprimere affald, viser det sig, at der kan spares flere tusinde ton CO2, hvis det bliver sat i system på landets virksomheder og kommunernes omlastestationer. Her bør folketinget gøres opmærksom på mulighederne i forbindelse med den nye affaldslovgivning. Volumen i flere typer af affaldsmængder kan reduceres til 20% ved at komprimere, og derved spare CO2 bl.a på transport. Der er mange positive sidegevinster ud over transport, som giver CO2 besparelser, og det lever helt op til de krav, som der stilles, til gavn for økonomi, klima og natur. Mads Fuglede er her et vigtigt bindeled.

Skolestruktur.

Kommunens skolestruktur har på ny været til debat. Her arbejdede vi aktiv fra Venstreforeningen i Ringkøbing, hvor vi anbefalede at undlade lukning af de mindre skoler i landdistrikterne, da vi mener, skolerne indgår og bidrager til den positive udvikling af lokalsamfundene, som er en vigtig del af kommunestrukturen.

Resultatet blev, at borgerne i Højmark har besluttet at oprette en friskole fra kommende skoleårs start. Jeg vurderer, at det vil give et løft til Højmark, da de nu kan koncentrere sig om at udvikle skolen, som de ønsker, fremfor at bruge tiden til at kæmpe for bevarelse af folkeskolen.

Covid-19 har virkelig udfordret samfundet.

På skoleområdet har børnene i længere perioder måtte blive hjemme for at modtage alternativ undervisning. Det har givet udfordringer, og ikke alle elever klarer sig godt igennem.

Derfor tror jeg, det er vigtigt fremadrettet at have fokus på den gruppe elever. Om der er behov for i en kort periode at tilføre flere midler eller omprioritere midler for at komme på omgangshøjde, må nøje vurderes.

Slip folkeskolen fri:

Derudover tror jeg, at vi skal se på, hvordan vi kan udvikle folkeskolen i fremtiden.

Lad os slippe folkeskolen ” FRI ”. Det skal ikke være et frikommuneprojekt på folkeskoleområdet.

Det skal være Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt til at give skolerne frie hænder – under ansvar – til at udvikle sig til et godt sted, hvor trivsel, fællesskab, forskellighed, faglighed, livsoplysning for både børn og voksne er i højsædet. Færre centrale bindinger, lokal frihed til at udvikle skolen i samarbejde med det omkring liggende samfund.

 

Covid—19.

Samfundet har siden den første nedlukning været sat under stram styring. I starten hvor ingen havde erfaring med pandemien, accepterede de fleste, at sådan måtte det være.

Hele styringen blev bygget op på en frygt. Beslutninger blev truffet af en snæver kreds af sundhedspersoner og politikere.

Folketingets partier blev sat ud af spillet. Mette Frederiksen overtrumfede alt og alle. Der var ingenting til forhandling.

Samfundet har indrettet sig på nye tider. Afstand, mundbind, afspritning og god håndhygiejne.

Opbygningen af testcentrene har taget for lang tid, og kapaciteten har været for lille.

Børn og unge har ikke fået den undervisning, de har behov for.

De ældre på plejehjem har lidt afsavn.

De mange hjemmearbejdspladser giver store sociale udfordringer.

Diverse hjælpepakker koster samfundet milliarder, som kunne være brugt mere fornuftig i sygehusvæsenet, hvis der var blevet åbnet mere fornuftig op. Har tankegangen været, at folk må gerne dø, men ikke med corona? Det er konsekvensen af den overforsigtighed og opbygning af frygt, som der er gennemført.

Indtil nu har regeringen været gode til at dele penge ud. Og der er åbenbart en bundløs kasse.

Det bliver interessant at følge, hvordan den skal fyldes op igen.

Og så har jeg slet ikke nævnt minkerhvervet. Årlig indtjening til samfundet på 8 til 10 milliarder kroner. Erhvervet pist væk.

Alt, hvad der blev besluttet indenfor minkerhvervet, er gået galt. Utrolig hvad man som politiker kan slippe afsted med.

 

Landbruget.

Landbruget er et hovederhverv i Ringkøbing-Skjern. Det være sig de direkte arbejdspladser, som de mange arbejdspladser i følgeindustrien.

Dansk Landbrug med de mange andelsselskaber er verdens førende, når det drejer sig om kvalitet, klima og grøn bæredygtighed.

Hvis vi ser bort fra venstrefløjen og de radikale, håber jeg at resten af folketinget beslutter sig for, at landbruget fortsat skal være verdensledende på sunde og bæredygtige fødevarer med stor eksport, og at flertallet af folketingets medlemmer vil samarbejde med landbruget, så vi kan fortsætte den grønne udvikling.

Der bør afsættes midler, der kan støtte op om forskning og udvikling.

Alternativet er, at guld bliver smidt på gulvet, og produktionen flytter til udlandet.

 

Ringkøbing-Skjerns infrastruktur.

Hovedopgaven de sidste mange år er at få udvidet rute 15. Den nuværende regering har udsat beslutningen yderligere, men nu er der lys forude.

Erhvervsliv og turismen sukker efter at få opgraderet ruten, så flaskehalse minimeres.

Trafikforholdene i Søndervig er under kraftig forbedring.

Klitvejens udformning er en forskønnelse, og når Badevej får samme omgang, begynder det at ligne noget.

Rundkørslerne på Søndervigvej er med til at forbedre fremkommeligheden, og det bliver spændende at følge, om kapaciteten er stor nok, når der bliver lukket op for turismen på fuld kraft.

I Ringkøbing bør der hurtigst mulig sættes gang i en masterplan for trafikafvikling, der beskriver, hvordan man vil løse trafikforholdene.

Hvis udviklingen i turismen fortsætter, som der er lagt op til med Naturkraft og Lalandia, bliver der et stort behov for at gøre Ringkøbing mere turistvenlig.

En digital skiltning, der viser vej til ledige p-pladser for at få bedre udnyttelse, og etablering af nye bynære pladser bør opprioriteres.

En forudsætning for, at turisterne føler sig velkomne, er, at de kan finde parkeringsmuligheder, samtidig med at lokalbefolkningen også skal være her.

Og så har vi skolegrunden. Som Per Green ejer.

Den har en central placering i Ringkøbing, og man kan ikke påstå at den er en pryd for byen, som den ligger nu.

Det har også stor betydning for at gøre byen mere turistvenlig, og at vi som lokalbefolkning får udnyttet så central placering på en optimal måde.

Vi vil i Ringkøbing Venstreforening endnu en gang tage kontakt til Per Green, Ringkøbing Udviklingsforum, og til politikerne for at se på mulighederne.

 

Lokal politik.

Naturens Rige, behøver den at blive grønnere? På energi?

Ringkøbing-Skjern har døbt sig selv til at være Naturens Rige, og samtidig blive fossilfri.

De 2 ting modarbejder hinanden.

Vi bor i en kommune med flest vindmøller, og der planlægges kæmpe solcelleanlæg, hver på flere hundrede ha.

I stedet for at fastholde naturen som en resurse, sætter man nu hegn om flere tusinde ha og lukker naturen ude.

Man burde i stedet satse endnu mere på indlands turisme.

Kommunen kæmper for at øge tilflytningen, men selv om befolkningen går ind for grøn energi, er der ikke ret mange, der ønsker at bo som naboer til de store energianlæg. Det fremmer ikke tilflytningen.

Jeg vil opfordre politikerne til at ”klappe” hesten.

Lem Kær Energi-testcenter er et eksempel på, at befolkningen ikke er enige i, hvor og hvordan et sådan center kan placeres.

Her er det tæt op af 3 lokalsamfund.

 

Bor vi i en samarbejdende Kommune?

Der skabes i kommunen mange gode resultater. Borgermester Hans Østergaard og Venstregruppen har i denne periode været gode til at involvere alle i Byrådet.

Kommunens virksomheder med de mange industriarbejdspladser er gode til udvikling, og vi har landets laveste arbejdsløshed.

De udviklingsfora der er etableret i kommunens Center byer, gør det glimrende.

Landsbycentrene arbejder målrettet for at fastholde en positiv udvikling.

Alle disse virksomheder og frivillige fortjener opbakning.

Vi skal i fremtiden være hinandens styrker, og ikke hinandens begrænsninger.

 

Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til jer medlemmer.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet.


Ringkøbing Venstreforenings generalforsamling og opstillingsmøde den 26.05.2021 kl. 19.00 i Vesterhavshallen.

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Behandling af regnskab
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Opstilling af 5 kandidater til KV21
 8. Valg af formand
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
 10. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 11. Valg af et/flere bestyrelsesmedlem/mer til kommuneforeningens bestyrelse
 12. Valg af delegeret til landsmødet
 13. Eventuelt

 

Ad pkt. 7: Ifølge vedtagelse i bestyrelsen for Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern skal Ringkøbing Venstreforening stille med 5 kandidater til listen til Kommunalvalget 2021

 Ad pkt. 8:     Valg af formand (for 1 år):
På valg er:     Bent Østergaard (modtager genvalg)

 Ad pkt. 9:     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) + 1 suppleant (for 1 år):

På valg er:     Hakon Jørgensen (modtager genvalg)
                      Jørgen Højgaard (modtager genvalg)
                      Gitte Kjeldsen (modtager ikke genvalg)
                      Suppleant: Asger Smedegaard

Ad pkt. 10:   Valg af 2 revisorer + 1 suppleant (for 1 år):
På valg er:     Per Grosbøl (modtager ikke genvalg)
                      Niels Chr. Sloth (modtager ikke genvalg)
                      Suppleant: Bjarne Lund Jørgensen

 I forbindelse med generalforsamlingen vil der være politiske indlæg fra hhv. borgmester Hans Østergaard og kredsens nye folketingskandidat Mads Fuglede. Endvidere vil foreningens byrådsmedlem være til stede og være villige til at svare på evt. spørgsmål.

 Bemærk: Ifølge foreningens vedtægters §8 stk. 7 er medlemmer kun valgbare og i besiddelse af stemmeret, såfremt kontingent 2021 er betalt senest ugedagen før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
Bent Østergaard, formand


ANDERS G. CHRISTENSEN VALGT SOM VENSTRES KANDIDAT TIL FORMANDSPOSTEN

Venstres medlemmer i Region Midtjylland har ved et virtuelt opstillingsmøde officielt valgt Anders G. Christensen som partiets spidskandidat til næste års regionsrådsvalg. Det mangeårige byrådsmedlem i Favrskov Kommune, hvor han også har været borgmester, blev valgt uden modkandidat. 

"Jeg er stolt og glad over den tillid, Venstres medlemmer har vist mig. Jeg ved det forpligter. Der er udfordringer nok at tage fat på i arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng i behandlingen mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner. Og jeg glæder mig til at komme rundt i hele regionen for at høre, hvad der optager borgerne", siger Anders G. Christensen. 

Anders G. Christensen afløser Carsten Kissmeyer som Venstres bud på en ny formand for Region Midtjylland.


I det kommende år frem til valget i november 2021 ser han frem til at sparre med Venstres nuværende gruppeformand Carsten Kissmeyer og partiets øvrige regionsrådsmedlemmer om udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Ifølge Carsten Kissmeyer har Venstre fundet en særdeles kompetent og politisk erfaren afløser for ham selv som spidskandidat til regionsrådsvalget:
 
”Jeg har kendt Anders G. Christensen gennem mange år, idet vi har haft betydelige samarbejdsflader både i hans tid som borgmester og efterfølgende som formand for kommunernes samarbejde i Region Midtjylland. Anders har en solid evne til at gennemskue sagernes substans og de politiske udfordringer i dem”, siger Carsten Kissmeyer.
 
Han peger på, at Anders G. Christensen også er et velkendt ansigt i Venstres partiorganisation, hvor han blandt andet i de seneste år har haft sæde i Venstres hovedbestyrelse: 

”Anders er kendt som en solid, liberal politisk fighter”.

Formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, ser frem til at føre valgkampagne for den nye kandidat til formandsposten i regionsrådet:

”Vi er utrolig tryg ved Anders G. Christensen som vores spidskandidat, og det er dejligt, at vi har fået anføreren for Venstres hold på plads. Nu glæder vi os til at få fundet det øvrige kandidathold af stærke kandidater fra hele regionen. Det er vores erklærede mål, at vi skal sikre et blåt Region Midtjylland efter valget i november 2021”, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Pressemeddelelse 3. november 2020


Til medlemmerne af Ringkøbing Venstreforening.

Venstre i Ringkøbingkredsen har i en længere periode søgt efter en ny folketingskandidat, efter at Kenneth Mikkelsen besluttede ikke at genopstille.

Coronakrisen har gjort processen mere besværlig, men nu er der snart en løsning på vej.

Der er 4 kandidater, der har meldt sin interesse for at repræsentere kredsen i Folketinget. Det er:

Anders G. Jacobsen, Holstebro.

Jacob Wagner Storgaard Christensen, Holstebro.

Preben Enevoldsen, Borris.

Mads Fuglede, folketingsmedlem for Venstre valgt i Gladsaxe.

 

Bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening anbefaler at stemme på Mads Fuglede.

Ud over at være valgt til folketinget har Mads været USA korrespondent for TV2 i en årrække.

Mads bygger sin politik op på mange af de grundværdier, som vi lægger vægt på her i Vestjylland, og de gange vi har mødt Mads, har han gjort et stort indtryk på os.

Mads og Maria er begge jyder og ønsker at flytte tilbage til Jylland, så sønnen Johannes kan vokse op i nære omgivelser med stor natur - kvaliteter de selv er rundet af.

Mads og Maria er endvidere begge rundet af forenings Danmark og finder det naturligt at tage aktiv del i foreningslivet.

Hvis Mads bliver valgt, vil han allerede fra starten repræsentere Ringkøbing-Skjern kommune i Folketinget, hvilket er en klar fordel for vores kommune og erhvervslivet.

Mads og familien har allerede været på besøg i kredsen flere gange for at føle, hvordan det er at være herude i vest.

Mads og Maria og deres søn på 2 år er fast besluttet på at flytte til Ringkøbing, hvis han bliver valgt som kandidat,

I samarbejde med Mads og familien arbejder vi i bestyrelsen på at hjælpe med at finde en lejebolig, som de kan flytte ind i.

Er der nogen, der kender til en ledig bolig med 3 værelser, som er bynært, må I sige til.

Kender I nogen, der kunne tænke at udøve medindflydelse på valget af kredsens folketingskandidat, så skal man indmelde sig som medlem og betale kontingentet inden 12. november. Dette kan ske ved henvendelse til undertegnede eller et bestyrelsesmedlem af Ringkøbing Venstreforening.

På grund af coronasituationen vil opstillingen foregå ved, at medlemmerne får mulighed for at stemme i henholdsvis Skjern, Tarm, Hvide Sande, Ringkøbing, Videbæk og Højmark. Nærmere besked herom vil blive udsendt direkte fra kredsbestyrelsen.

 

Med venlig hilsen
Bent Østergaard
Formand Ringkøbing Venstreforening
Tlf. 23425183


FIRE VIL VÆRE NY FOLKETINGSKANDIDAT 


Fire kandidater har meldt sig som kandidat til posten som folketingskandidat i Ringkøbing-kredsen. Det drejer sig om: 

Mads Fuglede, 48 år, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Gladsaxe-kredsen. I dag bosiddende i København. 

Preben Enevoldsen, 55 år, pelsdyravler og tidligere byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune i fire år. Bosiddende i Borris. 

Anders G. Jacobsen, 53 år, chefkonsulent i VIA University College i Region Midtjylland. Tidligere folketingskandidat i Holstebro-kredsen gennem fire år samt tidligere byrådsmedlem i Holstebro Kommune gennem ti år. Bosiddende i Holstebro. 

Jacob Wagner Storgaard-Christensen, 45 år, præst i Nr. Felding og Tvis samt tidligere jurist. Bosiddende i Nr. Felding. 

På grund af corona-situationen holdes der ikke fysiske præsentationsmøder med de fire kandidater. De præsenterer sig i stedet i næste uge via videoer til Venstres medlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

  Opstillingsmødet holdes den 23. november.


Ringkøbing Venstreforenings generalforsamling

den 24. februar 2020 kl. 19.00 i Vesterhavshallen.

 

Dagsorden

 Valg af stemmetællere

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Behandling af regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021
 5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring – mulighed for elektronisk indkaldelse

til generalforsamling + diverse kosmetiske ændringer.

 1. Valg af formand
 2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
 3. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 4. Valg af et/flere bestyrelsesmedlem/mer til kommuneforeningens bestyrelse
 5. Valg af delegeret til landsmødet
 6. Eventuelt

 Ad pkt. 7: Valg af formand (for 1 år):

På valg er:     Bent Østergaard

Ad pkt. 8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) + 1 suppleant (for 1 år):

På valg er:     Jes Ebsen

                      Lars Redder Jakobsen

                      Andreas Kipker

                      Suppleant: Asger Smedegaard

Ad pkt. 9: Valg af 2 revisorer + 1 suppleant (for 1 år):

På valg er:     Per Grosbøl

                      Niels Chr. Sloth

                      Suppleant: Bjarne Lund Jørgensen

Foreningens byrådsmedlem vil være til stede og være villig til at svare på evt. spørgsmål.

Inden generalforsamlingen vil der være et politisk indlæg fra Venstres nyvalgte næstformand Inger Støjberg. Der vil efter indlægget være mulighed for debat. Mødet med Inger Støjberg er for alle – også ikke-medlemmer.

Bemærk: Ifølge foreningens vedtægters §8 stk. 7 er medlemmer kun valgbare og i besiddelse af stemmeret, såfremt kontingent 2020 er betalt senest ugedagen før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bent Østergaard, formand

26. oktober 2019

EU OG BREXIT:

Mere end tre år efter briternes beslutning om at forlade EU er en Brexit-dato endnu ikke på plads. Til gengæld skaber Storbritanniens farvel til EU og det indre marked i Europa fortsat frygt for konsekvenserne hos industrivirksomheder, landbruget og fiskeriet. Ikke mindst i Region Midtjylland der huser en stor del af de 40.000 danske arbejdspladser, som er direkte afhængig af eksport til Storbritannien.

Der er også udsigt til, at Brexit gør det sværere for unge danskere at studere og arbejde på den anden side af Nordsøen. Samtidigt er en ny EU-Kommission på vej til at trække i arbejdstøjet og blandt andet fastlægge et nyt budget for det europæiske samarbejde efter briternes udtræden.

Venstre i Region Midtjylland har derfor inviteret to af stemmeslugerne ved valget til Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard og Søren Gade, hjem til Danmark for at give deres udlægning af situationen i EU efter Brexit.

Det sker ved offentlige møder i Medborgerhuset lokale D, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg, den 30. oktober og på Lemvig Gymnasium, Romvej 30, 7620 Lemvig, den 7. november, hvor alle interesserede er velkomne til at møde henholdsvis Morten Løkkegaard og Søren Gade.

Ved mødet i Lemvig medvirker også borgmester Erik Flyvholm, der er formand for kommunernes Internationale Udvalg. Begge møder begynder kl. 19, og der er ingen tilmelding.


medlemsorientering


Oktober 2019.

2019 har for Venstre været et spændende år, og året er ikke slut endnu.

Der har været valg til EU-parlamentet og til folketinget. Optakten var ikke lovende for Venstre med meningsmålinger, der ikke så positive ud.

Resultatet blev 2 fantastiske valg:

EU-valget gav Venstre 3 mandater plus 1 når brexit er på plads, og med Søren Gade som den helt store stemmesluger i Jylland.

Søren Gade og Morten Løkkegaard fik hver over 200.000 personlige stemmer, som bl.a. var en medvirkende årsag til, at Venstre fik fordoblet mandaterne.

Valget til folketinget gav Venstre en fremgang på 9 mandater, så Venstre nu har 43 folketingsmedlemmer.

Det var desværre ikke nok til at holde regeringsmagten, og efterfølgende blev Venstre ramt af interne uenigheder om ledelse og den fremtidige politiske linje.

Resultatet blev, at det ”såkaldte” formandskab måtte trække sig, og at der skulle vælges ny formand og næstformand på et ekstraordinært landsmøde.

Jakob Ellemann-Jensen blev valgt til ny formand uden modkandidat.

Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand i kampvalg med Ellen Thrane Nørby. Jeg vil gerne takke for jeres tilkendegivelser om, hvem der skulle stemmes på til næstformandsposten. Der blev stort set kun foreslået Inger Støjberg.

Det ekstraordinære landsmøde blev et tilløbsstykke, og der er ingen tvivl om, at stemningen var rigtig god, og at der nu er lagt et fundament til at komme fremad.

Det ser endda ud til, at Venstre er kommet godt ud af den turbulens, partiet har været igennem, og det giver fremadrettet basis for et styrket Venstre.

Det bliver spændende at se Jakob Ellemann-Jensens politiske projekt, som bliver præsenteret på det ordinære landsmøde i november.

Lokalt er Venstre i Ringkøbing-kredsen udfordret, da det ikke lykkedes for Kenneth Mikkelsen at blive valgt til folketinget. Efterfølgende har Kenneth også trukket sig som kredsens fremtidige folketingskandidat.

Kredsbestyrelsen vil i løbet af sommeren 2020 (hvis ikke der bliver udskrevet folketingsvalg inden da) indkalde til et opstillingsmøde, hvor den nye folketingskandidat skal vælges.

Næste kommunalvalg skal foregå til november 2021.

Ringkøbing Venstreforening forventer at skulle stille med 5 kandidater til listen, hvis målet for hele kommunen med 33 kandidater på V-listen skal nås.

Jeg vil opfordre jer til at komme med forslag til kandidater, som skal vælges på generalforsamlingen februar 2021.

Indtil videre har vi kendskab til 3 interesserede:

Gitte Kjeldsen
Andreas Leidesdorff 
Lars Redder Jakobsen

Ringkøbing Venstreforening har indtil videre planer om 2 møder i 2020:

Generalforsamling den 24. februar, hvor Venstres næstformand Inger Støjberg kommer.

Grundlovsmøde på Rindumgaard hos Primo Tours, hvor EU-parlamentariker Søren Gade kommer.

De politiske partier i Danmark oplever faldende medlemstal, og det gælder også Venstre.

Men vi oplever dog, at der lokalt i Ringkøbing er en stigende interesse for igen at blive medlem.

Har I kendskab til nogen i Jeres omgangskreds, der kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem et lille skub og få dem meldt ind, så de kan få indflydelse på blandt andet opstilling af kandidater.

Med venlig hilsen

Bent Østergaard
Formand
Ringkøbing VenstreforeningNyhedsbrev fra Venstre i Ringkøbing-Skjern

Kære medlemmer af Venstre i Ringkøbing-Skjern

 

Som I sikkert ikke har kunnet undgå at erfare, har der siden Venstres sommergruppemøde været en markant uro i både Venstres bagland og i selve folketingsgruppen. Uroen har som bekendt gået på et ønske om udskiftning af ledelsen og ikke så meget på Venstres politik.

 

Undertegnede er som formand for Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern indvalgt som hovedbestyrelsesmedlem og har derfor været med i de drøftelser, der har været op til weekendens hovedbestyrelsesmøde.

 

Forretningsudvalget i Kommuneforeningen i Ringkøbing-Skjern har haft stor bekymring for den uro, der har været på det seneste. Det har absolut været skadeligt for Venstre, og det har derfor været vores ønske at få situation bragt tilbage til normal gænge igen så hurtigt som muligt.

 

Det stod lysende klart, at samarbejdet mellem formanden Lars Løkke Rasmussen og næstformanden Kristian Jensen ikke har fungeret, selv om de begge i Odense i 2014 indgik en gensidig aftale om fælles formandskab.

 

Det har været Kommuneforeningens forretningsudvalgs holdning, at det var nødvendigt at opfordre både formanden og næstformanden til at trække sig fra deres poster, så Venstre kan blive genstartet på et nyt og rent grundlag, så Venstre kan komme i gang med at få gennemført politik frem for at diskutere personer.

 

Denne holdning blev fremført på mødet i Venstre i Region Midtjylland på Pårup Kro, hvor regionens kommuneforeningsformænd sammen med regionens øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer mødtes. Herfra blev der givet 100% opbakning til en henvendelse til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen med opfordring om at trække sig kollektivt.

 

Som det er fremkommet fra Venstres Forretningsudvalgs- og Hovedbestyrelsesmøde i weekenden i Brejning ved Vejle, har Lars Løkke Rasmussen valgt med omgående virkning at trække sig som formand for Venstre, og Kristian Jensen valgt at trække sig til det kommende ekstraordinære landsmøde som næstformand for Venstre.

 

Det er nu op til de delegerede på et ekstraordinært landsmøde den 21. september 2019 i Herning at beslutte, hvem der skal være ny formand og ny næstformand. Det er vort ønske, at det nye kommende formandskab sammen med Venstres bagland vil kunne føre Venstre tilbage til regeringen.

 

Med venlig hilsen

Hans Chr. Tylvad

Formand Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

Tlf. 40792424

 

Nyhedsbrev fra Bent Østergaard

Det er med stor beklagelse at vi må konstatere, at Lennart Qvist har trukket sit kandidatur til den ledige post som folketingskandidat for Venstre i Ringkøbing Kredsen.

Hele bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening har hele vejen igennem bakket Lennart op i forsøget på at blive valgt til Folketinget, og vi har den holdning, at det ville være en styrke at få valgt en kandidat fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Lennart deltog også i det første præsentationsmøde i Videbæk og gjorde det virkeligt godt.

Lennart og bestyrelsen vurderede også, at det godt burde kunne lykkes at blive valgt på opstillingsmødet på Dejbjerglund Efterskole den 20. august.

Men da det ikke lykkedes at få opbakning fra bare nogle få vælgerforeninger i organisationen og medlemmer af byrådsgruppen inden opstillingsmødet. Da samtidig dele af organisationen arbejdede meget målrettet for Kenneth Mikkelsen, vurderede Lennart, at det ville blive meget svært at føre folketingsvalgkamp på disse præmisser.

Derfor valgte Lennart at trække sit kandidatur og desværre også at melde sig ud af Venstre.

Lennart har udført et flot stykke arbejde i de år han været medlem af Venstre, hvilket de høje stemmetal også viser.

Det er heller ikke Lennarts politik, der er problemet, men personlig fnidder og geografi.

Men at man i dele af organisationen anbefaler at stemme på en kandidat fra Herning forstår jeg slet ikke.

Herning har aldrig kikket vest for Snejbjerg.

Min rolle i hele arbejdet med at finde en ny kandidat har været som formand for Venstre i kredsen.

Det er grunden til, at Hakon Jørgensen på vegne af bestyrelsen inklusiv undertegnede står som afsender på pressemeddelelsen, hvor Ringkøbing Venstreforening anbefaler Lennart som kandidat.

I organisationen besluttede vi af forholde os neutrale overfor de kandidater, der søgte opstilling.

Det viser sig så hen i forløbet, at neutraliteten forsvinder og dele af organisationen vælger side.

Derfor har jeg i dag fredag meddelt kommuneforeningens formand HC Tylvad, at jeg trækker mig som formand for kredsen, da jeg ikke kan bakke op om Kenneth Mikkelsen, samt den måde organisationen vælger at arbejde på.

Bent Østergaard.


Lennart Qvist trækker sig som kandidat til opstillingen som folketingskandidat

Da jeg ikke synes, jeg har den fornødne opbakning fra store dele af Venstres bagland, har jeg dags dato meldt mig ud af Venstre, og trækker mig derfor som mulig Folketingskandidat samt som Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe og som medlem af Venstres Hovedbestyrelse.

Jeg fortsætter herefter i byrådet som løsgænger.

Mit indtryk er, at jeg har opbakning fra vælgerne og medlemmerne. Men i Venstres organisation møder jeg med undtagelse af Ringkøbing Venstre ikke samme opbakning, hvilket er uholdbart i længden.

Den manglende opbakning handler ikke om forskellige politiske holdninger, men om personer og geografi. For partiet fjerner det fokus fra de politiske opgaver og skaber afstand til vælgerne.

Jeg sætter rigtig meget pris på den opbakning jeg gennem tiden har fået fra Ringkøbing Venstre, og ved at forlade Venstre, håber jeg der nu kan skabes ro.

Med venlig hilsen

Lennart Qvist


5 kandidater vil afløse Esben Lunde Larsen


Fem kandidater havde meldt sig, da fristen om at søge opstilling som ny folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern Kredsen efter Esben Lunde Larsens exit som folketingsmedlem udløb onsdag morgen kl. 8. 

Det er: Kenneth Mikkelsen, Herning, Birgitte Vinding, Snekkersten, Sebastian Korsbakke Jensen, Aalborg, Lennart Qvist, Ringkøbing, og Dorte Jarlby, Herning. 

Valget af ny folketingskandidat sker ved et opstillingsmøde for Venstres medlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune mandag den 20. august, kl. 19.30, i Dejbjerglund Hallen. 

Op til opstillingsmødet holder Venstre tre præsentationsmøder, hvor alle interesserede er velkomne til at møde kandidaterne. Møderne holdes:

Mandag den 6. august, kl. 19, på Westergaards Hotel i Videbæk

Onsdag den 8. august, kl. 19, på Bechs Hotel i Tarm

Mandag den 13. august, kl. 19, i ROFI-Centret i Ringkøbing. 

Der sælges øl og vand ved præsentationsmøderne.   

Yderligere oplysninger:

Bent Østergaard, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kredsen, tlf. 2342 5183

H.C. Tylvad, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf. 4079 2424


Op til valget af ny folketingskandidat den 20. august er der tre præsentationsmøder, hvor alle interesserede kan møde kandidaterne til posten.Konstituering

Venstre får formandsposterne i halvdelen af byrådets faste udvalg. Det fremgår af den konstitueringsaftale, som alle partier i byrådet er blevet enige om.
HANS ØSTERGAARD bliver borgmester og formand for økonomiudvalget samt næstformand i erhvervsudvalget.
ERIK VIBORG bliver ny formand for kultur- og fritidsudvalget, mens GITTE KJELDSEN fortsætter som formand for børne- og ungeudvalget. Om to år afgiver hun dog formandsposten til Jens Erik Damgaard fra KD. Gitte Kjeldsen bliver også næstformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning samt medlem af kultur- og fritidsudvalget.
LENNART QVIST skifter formandspost fra børne- og familieudvalget til social- og sundhedsudvalget – og bliver desuden næstformand i beskæftigelsesudvalget.
IVER ENEVOLDSEN fortsætter i bestyrelsen for Hvide Sande Havn og bliver medlem af erhvervsudvalget.
JAKOB AGERBO bliver ny formand for Energirådet og medlem af økonomi- og erhvervsudvalgene samt medlem af bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning.
BJARNE SVENDSEN bliver ny næstformand i børne- og familieudvalget samt medlem af social- og sundhedsudvalget.
OLE NYHOLM KNUDSEN bliver ny næstformand i teknik- og miljøudvalget samt medlem af bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning.
SVEND BOYE THOMSEN bliver medlem af børne- og familieudvalget samt medlem af teknik- og miljøudvalget.
LISE JUHL HANSEN bliver medlem af beskæftigelsesudvalget.
JENS S. HØJLAND bliver medlem af kultur- og fritidsudvalget.

”Venstre gik til valg på åbenhed, dialog og samarbejde og med et ønske om at opnå så bred en konstituering som mulig. Derfor er jeg rigtig glad for, at alle 29 byrådsmedlemmer er gået med i den endelige konstituering. Det lover rigtig godt for samarbejdet i den kommende byrådsperiode, og det giver den stabilitet, vi har brug for”, siger Hans Østergaard.

Kære Medlemmer

Så blev kommunalvalget overstået. En lang dag og nat med masser af spænding, efterfulgt af en dag med endnu mere spænding om udfaldet af valgresultatet.

Resultatet blev som bekendt, at Lennart Qvist og Gitte Kjeldsen begge blev genvalgt med henholdsvis 1.249 og 428 personlige stemmer. Tine Ross blev desværre ikke genvalgt, og Jens Bollerup blev ikke valgt, da de ikke opnåede nok stemmer.

Venstre mistede 3 mandater i byrådet, men det ser ud at ende med, at Venstre fik borgmesterposten, selv om det holdt hårdt. 

Bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening vil gerne sige en stor tak for indsatsen, fremmøde til vælgemøderne samt støtten til vore lokale kandidater.

Lennart og Gitte ønskes tillykke med valget.
En stor tak til alle kandidater for den store indsats, de har ydet gennem hele valgkampen.

Venlig hilsen
Bent Østergaard

Formand

Ringkøbing Venstreforening 

---------------------------------------------------------------------------------

Hvem skal jeg stemme på?  

Stem personligt og lokalt på den kandidat, du helst vil have valgt til byrådet og lad være med at stemme taktisk.  

For det første er det den eneste måde, hvor politikerne kan se, hvem vælgerne virkelig ønsker. 

For det andet så kan en taktisk stemme betyde, at man flytter sin stemme over på en kandidat, der ender med at pege på en anden borgmester, end den man ønsker sig.

Og så er man jo lige vidt! 

Som det er lige nu, så vil ingen fortælle, hvem fra de andre partier de peger på, så hvis man flytter sin stemme, aner man jo ikke, hvem der ender med at få gavn af din stemme!

Så stem personligt og lokalt på den kandidat, du foretrækker, hvilket også giver mest demokratisk mening.

Med læserbrevet fra Hans Østergaard torsdag 9. november, blev det bekræftet, at Venstre naturligvis vil udvise stor respekt for vælgernes afgørelse, og at det bliver de 29 nyvalgte byrådsmedlemmer, der vælger borgmesteren. Så man kan roligt stemme på den af Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater, som man helst ønsker sig. 

Med venlig hilsen

Bent Østergaard
Formand for Ringkøbing Venstreforening

Tlf.: 23425183
Mail: bent@bentostergaard.dk

---------------------------------------------------------------------------------


Sammen kommer vi længst i det ny Venstre gennem åbenhed, dialog og samarbejde.

Hele Venstres kandidathold på 26 vil kæmpe for samme sag på samme hold, og vi har absolut et fælles politisk projekt, som skal gennemføres. K. E. Søgaard (KES) skriver i et læserbrev den 4. november i Dagbladet, at ovennævnte nye slogan er fremsat på skrømt, fordi undertegnede efter KES' opfattelse skulle have udtrykt foragt overfor vælgerne ved at udtale i et møde i TV MidtVest, at jeg er Venstres borgmesterkandidat - uanset om en anden på Venstres liste skulle få flere personlige stemmer end undertegnede.

Poul Poulsen havde samme dag et læserbrev i avisen, som grundlæggende havde samme holdning.

Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at bringe klarhed over min og Venstres holdning til denne sag.

Der hersker ingen tvivl om, at undertegnede blev valgt som Venstres spidskandidat/borgmesterkandidat og forhandlingsleder på et opstillingsmøde den 1. februar 2016 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Afgørelsen var meget snæver, men demokratisk, og det har der aldrig været nogen, som har anfægtet.

Når vælgerne har haft mulighed for at stemme på valgdagen, er det jo dem og kun dem, der afgør, hvem der er valgt til det nye byråd, og hvilket personligt stemmetal, den enkelte kandidat opnår.

Det er jo selvfølgelig selvsagt, at jo flere personlige stemmer en kandidat får, jo stærkere står vedkommende, når der skal forhandles konstituering. Derfor vil det fortsat være særdeles vigtigt, at vælgerne stemmer personligt på en af Venstres kandidater.

Endelig må det heller ikke glemmes, at det er det nye byråd, der vælger borgmesteren. Det vil sige, at uanset hvem det måtte blive, så må vedkommende kunne mønstre tilslutning fra et flertal i det nye byråd.

Derfor forpligter et valg til byrådet, og det vil jeg vise meget stor ydmyghed over for. Derfor føler jeg bestemt, at den nævnte fremgangsmåde er ensbetydende med at udvise stor respekt for vælgerne og deres afgørelse på valgdagen.

Jeg håber på stort fremmøde og på et godt valg for Venstres kandidater

Hans Østergaard
Borgmesterkandidat

---------------------------------------------------------------------------------

Ringkøbing Venstreforenings valgarrangement og modeshow i ROFI-Centret.

 

Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater til kommunalvalget sammen med Ole Kamp, kandidat til regionsrådsvalget til valgarrangement i ROFI-Centret den 30. oktober. Aftenen blev krydret med et modeshow arrangeret af buntmager Ole B. Christensen, som fremviste pelse af forskellige slags.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltog også i Ringkøbing Venstreforenings valgarrangement i ROFI-Centret.
-----

Disse 92 skal kæmpe om 29 byrådspladser ved kommunalvalget 2017:

De fleste partier opstiller sideordnet, men Radikale Venstre og Enhedslisten opstiller på partilister - derfor er kandidaterne hos disse to partier nummererede.

A. Socialdemokratiet

Søren Elbæk
John G. Christensen
Linda Nielsen
Irene Lund Pedersen
Helle Stærk
Helge Albertsen
Rigo Nielsen
Sally Højriis
Jens Jensen
Kaj Eriksen
Grethe Madsen
Erling Thrane
Trine Ørskov

B. Radikale Venstre

1. Thomas Sloth, Ringkøbing
2. Michael Rosborg, Tarm
3. Anders Nielsen, Skjern

C. Det Konservative Folkeparti

Pia Olivia Christensen
Arne Høj
Jesper Hemmet Omer
Niels Peter Jensen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Pia Vestergaard
Niels Rasmussen
Jørgen Rabjerg
Tina Birkeholm
Mikael Pedersen
Ayhan Ustun
Lone Fauerholdt Knudsen
Anders Hjorth-Hansen
Mary-Ann Johansson

I. Liberal Alliance

Bent Brodersen
Torben Svendsen
Anders Paabøl Christensen
Asger Andreasen

J. Fjordlisten

Jan Holm Rasmussen, Videbæk
Jesper Lærke, Tarm
Bjarne Juul Mikkelsen, Videbæk
Sjoerd Jacob Johannes Both, Holmsland
Flemming Jensen, Hemmet

K. KristenDemokraterne

Kristian Andersen, Tarm
Jens Erik T. Damgaard, Ringkøbing
Hanne Simonsen, Hemmet
Hans Pedersen, Videbæk
Henrik Andersen, Rækker Mølle
Benjamin Morthorst, Ringkøbing
Enok Linde, Bølling
Vladimir Semenichenko, Skjern
Mathias Mogensen, Ejstrup
Edvard Rasmussen, Troldhede

O. Dansk Folkeparti

Kristian Bøgsted
Jørgen Byskov
Allan Kølby
Sigvald Henriksen
Carsten Voskjær
Malene Milling
Helle Pranskau-Westermann
Steen Pranskau-Westermann

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Hans Østergaard, Spjald
Jakob Agerbo, Skjern
Kristian Ahle, Astrup
Jens Bollerup, Hvide Sande
Claus Byskov, Nr. Vium
Rita Byskov, Hee
Søren Christensen, Skjern
Iver Enevoldsen, Hvide Sande
Lise Juhl Hansen, Skjern
Kent Heide, Hvide Sande
Ivan Holm, Stauning
Jens S. Højland, Videbæk
Gitte Kjeldsen, Ringkøbing
Ole Kjær, Ølstrup
Ole Nyholm Knudsen, Borris
Rebecca Molders, Holmsland
Kurt Nybo, Videbæk
Henrik Nygaard, Videbæk
Aage Ottosen, Sdr. Vium
Lennart Qvist, Ringkøbing
Gitte Reedtz, Hoven
Tine Ross, Ringkøbing
Bjarne Svendsen, Fjelstervang
Svend Boye Thomsen, Stadil
Erik Viborg, Lem
H. C. Tylvad, Hanning

Z. Fremskridtspartiet

Niels Erik Mortensen, Hemmet
Elna Mortensen, Hemmet
Ejnar Knudsen, Herborg

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

1. Johnny Zaar, Nr. Bork
2. Karl Døhr Jensen, Hee
3. Per Jacobsen, Ringkøbing
4. Lasse Andersen, Troldhede
5. Marianne Andersen, Skjern
6. Erik Kruse, Velling
7. Elisabeth K. Kristensen, Nr. Bork

Valgforbund

Det Konservative Folkeparti
Liberal Alliance
Fjordlisten
KristenDemokraterne

SF - Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten - De Rød-Grønne

Socialdemokratiet
Radikale Venstre

Dansk Folkeparti
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Fremskridtspartiet

---------------------------------------------------------------------------------

Kære vælgere – så er det nu!

Tirsdag den 21. november 2017 går vi igen til kommunalvalg. På mange måder kan valget denne gang blive det mest spændende og uforudsigelige gennem mange år. Intet er givet på forhånd. Skal vi fortsat være en borgerlig ledet kommune? Skal Venstre fortsat være garant for udvikling og tryghed med visioner?

Alt dette afgør I vælgere den 21. november 2017.

Som ved seneste kommunalvalg stiller Venstre op på en fælles liste for hele kommunen, hvor alle kandidater er sideordnet opstillede i alfabetisk rækkefølge. Derfor er det ikke tilstrækkeligt bare at sætte X ved liste V, for på en sideordnet liste er det antallet af personlige stemmer, der er afgørende for, hvilke kandidater der vælges.

Ringkøbing Venstreforening har opstillet 4 kompetente personer, som alle gerne skulle vælges ind i det nye byråd.

På siden "Kandidater til KV 2017" kan du læse en kort præsentation af Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater.

Hvis du som borger i Ringkøbing ønsker at få indflydelse på udviklingen i Ringkøbing-Skjern kommune i de kommende 4 år, skal du huske at møde op på valgdagen for at gøre din indflydelse gældende og stemme personligt på én af vore kandidater.

Med ønsket om et godt valg.

Bent Østergaard
Formand Ringkøbing Venstreforening

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nyhedsbrev  juli 2017

Juli er sommerferiemåned for de fleste. Efter en travl hverdag er det godt at koble fra og få fornyet energi.

Forberedelserne til efterårets kommunalvalg er på plads, og vi kan holde ferie resten af juli.

Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalget.

Ringkøbing Venstreforening og de 4 kandidater: Tina Ross, Jens Bollerup, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist er klar til valget.

Vi går et spændende valg i møde, og der er ingen tvivl om, at alle kræfter skal sættes ind for at få et godt resultat for Venstre.

Ringkøbing Venstreforening har mange medlemmer, og det er en styrke, der skal udnyttes. I kan hver især bidrage ved bl.a. at anbefale vore 4 kandidater.

I kan også være med til at arrangere dagligstuemøder, hvor I inviterer ca. 10 naboer/venner sammen med en af kandidaterne til en uformel snak.

Henvend Jer til os, hvis vi skal være behjælpelige.

Når valget kommer, og krydset skal sættes, er det utrolig vigtigt at stemme personligt og stemme lokalt i Ringkøbing, for at Ringkøbing kan blive godt repræsenteret i det nye byråd.

Altså en lokal personlig stemme, og det må I gerne fortælle alle, I er i kontakt med fra nu af og frem til valget.

En valgkamp koster penge, og derfor er sponsorbidrag vigtige. Ringkøbing Venstreforening plejer at have gode sponsorer, og hvis I ønsker at give et bidrag til valgkampen, er I velkommen til at kontakte os. Store og små bidrag er meget velkomne.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller ideer til valgkampen, er I også velkomne til at kontakte os.

Vi ønsker Jer alle en god sommer.

Hilsen fra bestyrelsen og de 4 kandidater.

Med venlig hilsen

Bent Østergaard, formand

Mobil 2342 5183.