Nyheder til medlemmer

26. oktober 2019

EU OG BREXIT:

Mere end tre år efter briternes beslutning om at forlade EU er en Brexit-dato endnu ikke på plads. Til gengæld skaber Storbritanniens farvel til EU og det indre marked i Europa fortsat frygt for konsekvenserne hos industrivirksomheder, landbruget og fiskeriet. Ikke mindst i Region Midtjylland der huser en stor del af de 40.000 danske arbejdspladser, som er direkte afhængig af eksport til Storbritannien.

Der er også udsigt til, at Brexit gør det sværere for unge danskere at studere og arbejde på den anden side af Nordsøen. Samtidigt er en ny EU-Kommission på vej til at trække i arbejdstøjet og blandt andet fastlægge et nyt budget for det europæiske samarbejde efter briternes udtræden.

Venstre i Region Midtjylland har derfor inviteret to af stemmeslugerne ved valget til Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard og Søren Gade, hjem til Danmark for at give deres udlægning af situationen i EU efter Brexit.

Det sker ved offentlige møder i Medborgerhuset lokale D, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg, den 30. oktober og på Lemvig Gymnasium, Romvej 30, 7620 Lemvig, den 7. november, hvor alle interesserede er velkomne til at møde henholdsvis Morten Løkkegaard og Søren Gade.

Ved mødet i Lemvig medvirker også borgmester Erik Flyvholm, der er formand for kommunernes Internationale Udvalg. Begge møder begynder kl. 19, og der er ingen tilmelding.


medlemsorientering


Oktober 2019.

2019 har for Venstre været et spændende år, og året er ikke slut endnu.

Der har været valg til EU-parlamentet og til folketinget. Optakten var ikke lovende for Venstre med meningsmålinger, der ikke så positive ud.

Resultatet blev 2 fantastiske valg:

EU-valget gav Venstre 3 mandater plus 1 når brexit er på plads, og med Søren Gade som den helt store stemmesluger i Jylland.

Søren Gade og Morten Løkkegaard fik hver over 200.000 personlige stemmer, som bl.a. var en medvirkende årsag til, at Venstre fik fordoblet mandaterne.

Valget til folketinget gav Venstre en fremgang på 9 mandater, så Venstre nu har 43 folketingsmedlemmer.

Det var desværre ikke nok til at holde regeringsmagten, og efterfølgende blev Venstre ramt af interne uenigheder om ledelse og den fremtidige politiske linje.

Resultatet blev, at det ”såkaldte” formandskab måtte trække sig, og at der skulle vælges ny formand og næstformand på et ekstraordinært landsmøde.

Jakob Ellemann-Jensen blev valgt til ny formand uden modkandidat.

Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand i kampvalg med Ellen Thrane Nørby. Jeg vil gerne takke for jeres tilkendegivelser om, hvem der skulle stemmes på til næstformandsposten. Der blev stort set kun foreslået Inger Støjberg.

Det ekstraordinære landsmøde blev et tilløbsstykke, og der er ingen tvivl om, at stemningen var rigtig god, og at der nu er lagt et fundament til at komme fremad.

Det ser endda ud til, at Venstre er kommet godt ud af den turbulens, partiet har været igennem, og det giver fremadrettet basis for et styrket Venstre.

Det bliver spændende at se Jakob Ellemann-Jensens politiske projekt, som bliver præsenteret på det ordinære landsmøde i november.

Lokalt er Venstre i Ringkøbing-kredsen udfordret, da det ikke lykkedes for Kenneth Mikkelsen at blive valgt til folketinget. Efterfølgende har Kenneth også trukket sig som kredsens fremtidige folketingskandidat.

Kredsbestyrelsen vil i løbet af sommeren 2020 (hvis ikke der bliver udskrevet folketingsvalg inden da) indkalde til et opstillingsmøde, hvor den nye folketingskandidat skal vælges.

Næste kommunalvalg skal foregå til november 2021.

Ringkøbing Venstreforening forventer at skulle stille med 5 kandidater til listen, hvis målet for hele kommunen med 33 kandidater på V-listen skal nås.

Jeg vil opfordre jer til at komme med forslag til kandidater, som skal vælges på generalforsamlingen februar 2021.

Indtil videre har vi kendskab til 3 interesserede:

Gitte Kjeldsen
Andreas Leidesdorff 
Lars Redder Jakobsen

Ringkøbing Venstreforening har indtil videre planer om 2 møder i 2020:

Generalforsamling den 24. februar, hvor Venstres næstformand Inger Støjberg kommer.

Grundlovsmøde på Rindumgaard hos Primo Tours, hvor EU-parlamentariker Søren Gade kommer.

De politiske partier i Danmark oplever faldende medlemstal, og det gælder også Venstre.

Men vi oplever dog, at der lokalt i Ringkøbing er en stigende interesse for igen at blive medlem.

Har I kendskab til nogen i Jeres omgangskreds, der kunne tænke sig at blive medlem, så giv dem et lille skub og få dem meldt ind, så de kan få indflydelse på blandt andet opstilling af kandidater.

Med venlig hilsen

Bent Østergaard
Formand
Ringkøbing VenstreforeningNyhedsbrev fra Venstre i Ringkøbing-Skjern

Kære medlemmer af Venstre i Ringkøbing-Skjern

 

Som I sikkert ikke har kunnet undgå at erfare, har der siden Venstres sommergruppemøde været en markant uro i både Venstres bagland og i selve folketingsgruppen. Uroen har som bekendt gået på et ønske om udskiftning af ledelsen og ikke så meget på Venstres politik.

 

Undertegnede er som formand for Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern indvalgt som hovedbestyrelsesmedlem og har derfor været med i de drøftelser, der har været op til weekendens hovedbestyrelsesmøde.

 

Forretningsudvalget i Kommuneforeningen i Ringkøbing-Skjern har haft stor bekymring for den uro, der har været på det seneste. Det har absolut været skadeligt for Venstre, og det har derfor været vores ønske at få situation bragt tilbage til normal gænge igen så hurtigt som muligt.

 

Det stod lysende klart, at samarbejdet mellem formanden Lars Løkke Rasmussen og næstformanden Kristian Jensen ikke har fungeret, selv om de begge i Odense i 2014 indgik en gensidig aftale om fælles formandskab.

 

Det har været Kommuneforeningens forretningsudvalgs holdning, at det var nødvendigt at opfordre både formanden og næstformanden til at trække sig fra deres poster, så Venstre kan blive genstartet på et nyt og rent grundlag, så Venstre kan komme i gang med at få gennemført politik frem for at diskutere personer.

 

Denne holdning blev fremført på mødet i Venstre i Region Midtjylland på Pårup Kro, hvor regionens kommuneforeningsformænd sammen med regionens øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer mødtes. Herfra blev der givet 100% opbakning til en henvendelse til Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen med opfordring om at trække sig kollektivt.

 

Som det er fremkommet fra Venstres Forretningsudvalgs- og Hovedbestyrelsesmøde i weekenden i Brejning ved Vejle, har Lars Løkke Rasmussen valgt med omgående virkning at trække sig som formand for Venstre, og Kristian Jensen valgt at trække sig til det kommende ekstraordinære landsmøde som næstformand for Venstre.

 

Det er nu op til de delegerede på et ekstraordinært landsmøde den 21. september 2019 i Herning at beslutte, hvem der skal være ny formand og ny næstformand. Det er vort ønske, at det nye kommende formandskab sammen med Venstres bagland vil kunne føre Venstre tilbage til regeringen.

 

Med venlig hilsen

Hans Chr. Tylvad

Formand Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern

Tlf. 40792424

 

Nyhedsbrev fra Bent Østergaard

Det er med stor beklagelse at vi må konstatere, at Lennart Qvist har trukket sit kandidatur til den ledige post som folketingskandidat for Venstre i Ringkøbing Kredsen.

Hele bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening har hele vejen igennem bakket Lennart op i forsøget på at blive valgt til Folketinget, og vi har den holdning, at det ville være en styrke at få valgt en kandidat fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Lennart deltog også i det første præsentationsmøde i Videbæk og gjorde det virkeligt godt.

Lennart og bestyrelsen vurderede også, at det godt burde kunne lykkes at blive valgt på opstillingsmødet på Dejbjerglund Efterskole den 20. august.

Men da det ikke lykkedes at få opbakning fra bare nogle få vælgerforeninger i organisationen og medlemmer af byrådsgruppen inden opstillingsmødet. Da samtidig dele af organisationen arbejdede meget målrettet for Kenneth Mikkelsen, vurderede Lennart, at det ville blive meget svært at føre folketingsvalgkamp på disse præmisser.

Derfor valgte Lennart at trække sit kandidatur og desværre også at melde sig ud af Venstre.

Lennart har udført et flot stykke arbejde i de år han været medlem af Venstre, hvilket de høje stemmetal også viser.

Det er heller ikke Lennarts politik, der er problemet, men personlig fnidder og geografi.

Men at man i dele af organisationen anbefaler at stemme på en kandidat fra Herning forstår jeg slet ikke.

Herning har aldrig kikket vest for Snejbjerg.

Min rolle i hele arbejdet med at finde en ny kandidat har været som formand for Venstre i kredsen.

Det er grunden til, at Hakon Jørgensen på vegne af bestyrelsen inklusiv undertegnede står som afsender på pressemeddelelsen, hvor Ringkøbing Venstreforening anbefaler Lennart som kandidat.

I organisationen besluttede vi af forholde os neutrale overfor de kandidater, der søgte opstilling.

Det viser sig så hen i forløbet, at neutraliteten forsvinder og dele af organisationen vælger side.

Derfor har jeg i dag fredag meddelt kommuneforeningens formand HC Tylvad, at jeg trækker mig som formand for kredsen, da jeg ikke kan bakke op om Kenneth Mikkelsen, samt den måde organisationen vælger at arbejde på.

Bent Østergaard.


Lennart Qvist trækker sig som kandidat til opstillingen som folketingskandidat

Da jeg ikke synes, jeg har den fornødne opbakning fra store dele af Venstres bagland, har jeg dags dato meldt mig ud af Venstre, og trækker mig derfor som mulig Folketingskandidat samt som Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe og som medlem af Venstres Hovedbestyrelse.

Jeg fortsætter herefter i byrådet som løsgænger.

Mit indtryk er, at jeg har opbakning fra vælgerne og medlemmerne. Men i Venstres organisation møder jeg med undtagelse af Ringkøbing Venstre ikke samme opbakning, hvilket er uholdbart i længden.

Den manglende opbakning handler ikke om forskellige politiske holdninger, men om personer og geografi. For partiet fjerner det fokus fra de politiske opgaver og skaber afstand til vælgerne.

Jeg sætter rigtig meget pris på den opbakning jeg gennem tiden har fået fra Ringkøbing Venstre, og ved at forlade Venstre, håber jeg der nu kan skabes ro.

Med venlig hilsen

Lennart Qvist


5 kandidater vil afløse Esben Lunde Larsen


Fem kandidater havde meldt sig, da fristen om at søge opstilling som ny folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern Kredsen efter Esben Lunde Larsens exit som folketingsmedlem udløb onsdag morgen kl. 8. 

Det er: Kenneth Mikkelsen, Herning, Birgitte Vinding, Snekkersten, Sebastian Korsbakke Jensen, Aalborg, Lennart Qvist, Ringkøbing, og Dorte Jarlby, Herning. 

Valget af ny folketingskandidat sker ved et opstillingsmøde for Venstres medlemmer i Ringkøbing-Skjern Kommune mandag den 20. august, kl. 19.30, i Dejbjerglund Hallen. 

Op til opstillingsmødet holder Venstre tre præsentationsmøder, hvor alle interesserede er velkomne til at møde kandidaterne. Møderne holdes:

Mandag den 6. august, kl. 19, på Westergaards Hotel i Videbæk

Onsdag den 8. august, kl. 19, på Bechs Hotel i Tarm

Mandag den 13. august, kl. 19, i ROFI-Centret i Ringkøbing. 

Der sælges øl og vand ved præsentationsmøderne.   

Yderligere oplysninger:

Bent Østergaard, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kredsen, tlf. 2342 5183

H.C. Tylvad, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf. 4079 2424


Op til valget af ny folketingskandidat den 20. august er der tre præsentationsmøder, hvor alle interesserede kan møde kandidaterne til posten.Konstituering

Venstre får formandsposterne i halvdelen af byrådets faste udvalg. Det fremgår af den konstitueringsaftale, som alle partier i byrådet er blevet enige om.
HANS ØSTERGAARD bliver borgmester og formand for økonomiudvalget samt næstformand i erhvervsudvalget.
ERIK VIBORG bliver ny formand for kultur- og fritidsudvalget, mens GITTE KJELDSEN fortsætter som formand for børne- og ungeudvalget. Om to år afgiver hun dog formandsposten til Jens Erik Damgaard fra KD. Gitte Kjeldsen bliver også næstformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning samt medlem af kultur- og fritidsudvalget.
LENNART QVIST skifter formandspost fra børne- og familieudvalget til social- og sundhedsudvalget – og bliver desuden næstformand i beskæftigelsesudvalget.
IVER ENEVOLDSEN fortsætter i bestyrelsen for Hvide Sande Havn og bliver medlem af erhvervsudvalget.
JAKOB AGERBO bliver ny formand for Energirådet og medlem af økonomi- og erhvervsudvalgene samt medlem af bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning.
BJARNE SVENDSEN bliver ny næstformand i børne- og familieudvalget samt medlem af social- og sundhedsudvalget.
OLE NYHOLM KNUDSEN bliver ny næstformand i teknik- og miljøudvalget samt medlem af bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning.
SVEND BOYE THOMSEN bliver medlem af børne- og familieudvalget samt medlem af teknik- og miljøudvalget.
LISE JUHL HANSEN bliver medlem af beskæftigelsesudvalget.
JENS S. HØJLAND bliver medlem af kultur- og fritidsudvalget.

”Venstre gik til valg på åbenhed, dialog og samarbejde og med et ønske om at opnå så bred en konstituering som mulig. Derfor er jeg rigtig glad for, at alle 29 byrådsmedlemmer er gået med i den endelige konstituering. Det lover rigtig godt for samarbejdet i den kommende byrådsperiode, og det giver den stabilitet, vi har brug for”, siger Hans Østergaard.

Kære Medlemmer

Så blev kommunalvalget overstået. En lang dag og nat med masser af spænding, efterfulgt af en dag med endnu mere spænding om udfaldet af valgresultatet.

Resultatet blev som bekendt, at Lennart Qvist og Gitte Kjeldsen begge blev genvalgt med henholdsvis 1.249 og 428 personlige stemmer. Tine Ross blev desværre ikke genvalgt, og Jens Bollerup blev ikke valgt, da de ikke opnåede nok stemmer.

Venstre mistede 3 mandater i byrådet, men det ser ud at ende med, at Venstre fik borgmesterposten, selv om det holdt hårdt. 

Bestyrelsen i Ringkøbing Venstreforening vil gerne sige en stor tak for indsatsen, fremmøde til vælgemøderne samt støtten til vore lokale kandidater.

Lennart og Gitte ønskes tillykke med valget.
En stor tak til alle kandidater for den store indsats, de har ydet gennem hele valgkampen.

Venlig hilsen
Bent Østergaard

Formand

Ringkøbing Venstreforening 

---------------------------------------------------------------------------------

Hvem skal jeg stemme på?  

Stem personligt og lokalt på den kandidat, du helst vil have valgt til byrådet og lad være med at stemme taktisk.  

For det første er det den eneste måde, hvor politikerne kan se, hvem vælgerne virkelig ønsker. 

For det andet så kan en taktisk stemme betyde, at man flytter sin stemme over på en kandidat, der ender med at pege på en anden borgmester, end den man ønsker sig.

Og så er man jo lige vidt! 

Som det er lige nu, så vil ingen fortælle, hvem fra de andre partier de peger på, så hvis man flytter sin stemme, aner man jo ikke, hvem der ender med at få gavn af din stemme!

Så stem personligt og lokalt på den kandidat, du foretrækker, hvilket også giver mest demokratisk mening.

Med læserbrevet fra Hans Østergaard torsdag 9. november, blev det bekræftet, at Venstre naturligvis vil udvise stor respekt for vælgernes afgørelse, og at det bliver de 29 nyvalgte byrådsmedlemmer, der vælger borgmesteren. Så man kan roligt stemme på den af Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater, som man helst ønsker sig. 

Med venlig hilsen

Bent Østergaard
Formand for Ringkøbing Venstreforening

Tlf.: 23425183
Mail: bent@bentostergaard.dk

---------------------------------------------------------------------------------


Sammen kommer vi længst i det ny Venstre gennem åbenhed, dialog og samarbejde.

Hele Venstres kandidathold på 26 vil kæmpe for samme sag på samme hold, og vi har absolut et fælles politisk projekt, som skal gennemføres. K. E. Søgaard (KES) skriver i et læserbrev den 4. november i Dagbladet, at ovennævnte nye slogan er fremsat på skrømt, fordi undertegnede efter KES' opfattelse skulle have udtrykt foragt overfor vælgerne ved at udtale i et møde i TV MidtVest, at jeg er Venstres borgmesterkandidat - uanset om en anden på Venstres liste skulle få flere personlige stemmer end undertegnede.

Poul Poulsen havde samme dag et læserbrev i avisen, som grundlæggende havde samme holdning.

Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at bringe klarhed over min og Venstres holdning til denne sag.

Der hersker ingen tvivl om, at undertegnede blev valgt som Venstres spidskandidat/borgmesterkandidat og forhandlingsleder på et opstillingsmøde den 1. februar 2016 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Afgørelsen var meget snæver, men demokratisk, og det har der aldrig været nogen, som har anfægtet.

Når vælgerne har haft mulighed for at stemme på valgdagen, er det jo dem og kun dem, der afgør, hvem der er valgt til det nye byråd, og hvilket personligt stemmetal, den enkelte kandidat opnår.

Det er jo selvfølgelig selvsagt, at jo flere personlige stemmer en kandidat får, jo stærkere står vedkommende, når der skal forhandles konstituering. Derfor vil det fortsat være særdeles vigtigt, at vælgerne stemmer personligt på en af Venstres kandidater.

Endelig må det heller ikke glemmes, at det er det nye byråd, der vælger borgmesteren. Det vil sige, at uanset hvem det måtte blive, så må vedkommende kunne mønstre tilslutning fra et flertal i det nye byråd.

Derfor forpligter et valg til byrådet, og det vil jeg vise meget stor ydmyghed over for. Derfor føler jeg bestemt, at den nævnte fremgangsmåde er ensbetydende med at udvise stor respekt for vælgerne og deres afgørelse på valgdagen.

Jeg håber på stort fremmøde og på et godt valg for Venstres kandidater

Hans Østergaard
Borgmesterkandidat

---------------------------------------------------------------------------------

Ringkøbing Venstreforenings valgarrangement og modeshow i ROFI-Centret.

 

Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater til kommunalvalget sammen med Ole Kamp, kandidat til regionsrådsvalget til valgarrangement i ROFI-Centret den 30. oktober. Aftenen blev krydret med et modeshow arrangeret af buntmager Ole B. Christensen, som fremviste pelse af forskellige slags.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltog også i Ringkøbing Venstreforenings valgarrangement i ROFI-Centret.
-----

Disse 92 skal kæmpe om 29 byrådspladser ved kommunalvalget 2017:

De fleste partier opstiller sideordnet, men Radikale Venstre og Enhedslisten opstiller på partilister - derfor er kandidaterne hos disse to partier nummererede.

A. Socialdemokratiet

Søren Elbæk
John G. Christensen
Linda Nielsen
Irene Lund Pedersen
Helle Stærk
Helge Albertsen
Rigo Nielsen
Sally Højriis
Jens Jensen
Kaj Eriksen
Grethe Madsen
Erling Thrane
Trine Ørskov

B. Radikale Venstre

1. Thomas Sloth, Ringkøbing
2. Michael Rosborg, Tarm
3. Anders Nielsen, Skjern

C. Det Konservative Folkeparti

Pia Olivia Christensen
Arne Høj
Jesper Hemmet Omer
Niels Peter Jensen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Pia Vestergaard
Niels Rasmussen
Jørgen Rabjerg
Tina Birkeholm
Mikael Pedersen
Ayhan Ustun
Lone Fauerholdt Knudsen
Anders Hjorth-Hansen
Mary-Ann Johansson

I. Liberal Alliance

Bent Brodersen
Torben Svendsen
Anders Paabøl Christensen
Asger Andreasen

J. Fjordlisten

Jan Holm Rasmussen, Videbæk
Jesper Lærke, Tarm
Bjarne Juul Mikkelsen, Videbæk
Sjoerd Jacob Johannes Both, Holmsland
Flemming Jensen, Hemmet

K. KristenDemokraterne

Kristian Andersen, Tarm
Jens Erik T. Damgaard, Ringkøbing
Hanne Simonsen, Hemmet
Hans Pedersen, Videbæk
Henrik Andersen, Rækker Mølle
Benjamin Morthorst, Ringkøbing
Enok Linde, Bølling
Vladimir Semenichenko, Skjern
Mathias Mogensen, Ejstrup
Edvard Rasmussen, Troldhede

O. Dansk Folkeparti

Kristian Bøgsted
Jørgen Byskov
Allan Kølby
Sigvald Henriksen
Carsten Voskjær
Malene Milling
Helle Pranskau-Westermann
Steen Pranskau-Westermann

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Hans Østergaard, Spjald
Jakob Agerbo, Skjern
Kristian Ahle, Astrup
Jens Bollerup, Hvide Sande
Claus Byskov, Nr. Vium
Rita Byskov, Hee
Søren Christensen, Skjern
Iver Enevoldsen, Hvide Sande
Lise Juhl Hansen, Skjern
Kent Heide, Hvide Sande
Ivan Holm, Stauning
Jens S. Højland, Videbæk
Gitte Kjeldsen, Ringkøbing
Ole Kjær, Ølstrup
Ole Nyholm Knudsen, Borris
Rebecca Molders, Holmsland
Kurt Nybo, Videbæk
Henrik Nygaard, Videbæk
Aage Ottosen, Sdr. Vium
Lennart Qvist, Ringkøbing
Gitte Reedtz, Hoven
Tine Ross, Ringkøbing
Bjarne Svendsen, Fjelstervang
Svend Boye Thomsen, Stadil
Erik Viborg, Lem
H. C. Tylvad, Hanning

Z. Fremskridtspartiet

Niels Erik Mortensen, Hemmet
Elna Mortensen, Hemmet
Ejnar Knudsen, Herborg

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

1. Johnny Zaar, Nr. Bork
2. Karl Døhr Jensen, Hee
3. Per Jacobsen, Ringkøbing
4. Lasse Andersen, Troldhede
5. Marianne Andersen, Skjern
6. Erik Kruse, Velling
7. Elisabeth K. Kristensen, Nr. Bork

Valgforbund

Det Konservative Folkeparti
Liberal Alliance
Fjordlisten
KristenDemokraterne

SF - Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten - De Rød-Grønne

Socialdemokratiet
Radikale Venstre

Dansk Folkeparti
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Fremskridtspartiet

---------------------------------------------------------------------------------

Kære vælgere – så er det nu!

Tirsdag den 21. november 2017 går vi igen til kommunalvalg. På mange måder kan valget denne gang blive det mest spændende og uforudsigelige gennem mange år. Intet er givet på forhånd. Skal vi fortsat være en borgerlig ledet kommune? Skal Venstre fortsat være garant for udvikling og tryghed med visioner?

Alt dette afgør I vælgere den 21. november 2017.

Som ved seneste kommunalvalg stiller Venstre op på en fælles liste for hele kommunen, hvor alle kandidater er sideordnet opstillede i alfabetisk rækkefølge. Derfor er det ikke tilstrækkeligt bare at sætte X ved liste V, for på en sideordnet liste er det antallet af personlige stemmer, der er afgørende for, hvilke kandidater der vælges.

Ringkøbing Venstreforening har opstillet 4 kompetente personer, som alle gerne skulle vælges ind i det nye byråd.

På siden "Kandidater til KV 2017" kan du læse en kort præsentation af Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater.

Hvis du som borger i Ringkøbing ønsker at få indflydelse på udviklingen i Ringkøbing-Skjern kommune i de kommende 4 år, skal du huske at møde op på valgdagen for at gøre din indflydelse gældende og stemme personligt på én af vore kandidater.

Med ønsket om et godt valg.

Bent Østergaard
Formand Ringkøbing Venstreforening

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nyhedsbrev  juli 2017

Juli er sommerferiemåned for de fleste. Efter en travl hverdag er det godt at koble fra og få fornyet energi.

Forberedelserne til efterårets kommunalvalg er på plads, og vi kan holde ferie resten af juli.

Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalget.

Ringkøbing Venstreforening og de 4 kandidater: Tina Ross, Jens Bollerup, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist er klar til valget.

Vi går et spændende valg i møde, og der er ingen tvivl om, at alle kræfter skal sættes ind for at få et godt resultat for Venstre.

Ringkøbing Venstreforening har mange medlemmer, og det er en styrke, der skal udnyttes. I kan hver især bidrage ved bl.a. at anbefale vore 4 kandidater.

I kan også være med til at arrangere dagligstuemøder, hvor I inviterer ca. 10 naboer/venner sammen med en af kandidaterne til en uformel snak.

Henvend Jer til os, hvis vi skal være behjælpelige.

Når valget kommer, og krydset skal sættes, er det utrolig vigtigt at stemme personligt og stemme lokalt i Ringkøbing, for at Ringkøbing kan blive godt repræsenteret i det nye byråd.

Altså en lokal personlig stemme, og det må I gerne fortælle alle, I er i kontakt med fra nu af og frem til valget.

En valgkamp koster penge, og derfor er sponsorbidrag vigtige. Ringkøbing Venstreforening plejer at have gode sponsorer, og hvis I ønsker at give et bidrag til valgkampen, er I velkommen til at kontakte os. Store og små bidrag er meget velkomne.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller ideer til valgkampen, er I også velkomne til at kontakte os.

Vi ønsker Jer alle en god sommer.

Hilsen fra bestyrelsen og de 4 kandidater.

Med venlig hilsen

Bent Østergaard, formand

Mobil 2342 5183.