Ringkøbing Venstreforening

Vælgerforeningens formål er

- at søge et liberalt samfund efter Venstres målsætning

- at samle alle vælgere, især fra vælgerforeningens virkeområde, der støtter Venstres liberale tanker

- at få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen i vælgerforeningens virkeområde.

I tilknytning til ovenstående er vælgerforeningen repræsenteret i fælles kommunale Venstre-organer som Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern, Venstres kredsbestyrelse i Ringkøbing-Skjern m.m.

Vælgerforeningens opgaver er

- at organisere Venstres vælgere i vælgerforeningens virkeområde

- at tegne og gentegne medlemmer især i vælgerforeningens virkeområde

- at engagere medlemmerne i det politiske og organisatoriske arbejde

- at oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold gennem mødevirksomhed, udsendelse af skriftligt information, evt. via elektroniske medier eller anden oplysningsvirksomhed

- at opstille lokale kandidater til valg

- at gennemføre lokale kampagner forud for valg og folkeafstemninger

- at holde kontakt til de folkevalgte medlemmer af Venstres by- og regionsråd samt øvrige organer, som er hjemmehørende indenfor vælgerforeningens virkeområde.

- at administrere foreningens kontingentopkrævning og medlemsregistrering

Bestyrelsen

Venstre 6. december 2023

    

FORMAND:
Thomas Rahbek Sloth
Fjordengen 19
6960 Hvide Sande
Mobil: 40360119
E-mail:
LÆS MERE

Venstre 23. december 2020

Støt VORE KANDIDATERS vej til BYRÅDET


Det kræver knofedt og penge at komme i byrådet. 
Vore opstillede kandidater er meget optaget af de forhold, der betyder noget for vores tilværelse her i Ringkøbing-Skjern kommune.

Hvis vore kandidater skal blive valgt i byrådet for Venstre og dermed give Ringkøbing en stemme på Rådhuset, så har vi brug for din hjælp.

LÆS MERE