Kandidater til KV 2017

27. november 2017

Ringkøbing Venstreforenings 4 kandidater til KV 2017:

Jens Bollerup
Gitte Kjeldsen
Tine Ross
Lennart Qvist

Gitte Kjeldsen
Holmegaardsbakken 31
6950 Ringkøbing

Tlf. 20707098

Mail: gitte.kjeldsen@rksk.dk

Børn: Kasper (36), Mette (36) og Nina (32)
Job: Byrådsmedlem: 12 år, Psykoterapeut, Sygeplejerske på Anker Fjord Hospice.
Tidligere jobs: Sygeplejerske på skadestue og operationsafd. i Ringkøbing. Aftenskoleleder i LOF. Arbejdende bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Rideklub.
Uddannelser: Sygeplejerske. Psykoterapeut. Coach.
Tillidsposter: Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Formand for Børn- og Ungeudvalget. Formand for kunstudvalget. Næstformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning. Bestyrelsesmedlem i turistrådet. Medlem af forretningsudvalget i Museet. Bestyrelsesmedlem i Vestjyllands Kunstpavillon. Bestyrelsesmedlem i "Kunst i Slusen", Hvide Sande. Bestyrelsesmedlem i træsymposiet på havnen.
Fritidsinteresser: Familie og venner, kunst og kultur, har malet i mange år, læser en del og spiller lidt golf.
Politiske mærkesager:
1. Gode kultur- og fritidstilbud i hele vores kommune.
2. Sikre gode vilkår for vores erhvervsliv, herunder ikke mindst at sikre og udbygge indsatsen for helårsturismen.
3. En værdig ældrepleje og optimering af børnepasning og undervisning.
4. En harmonisk veldrevet kommune med styr på økonomien og med realiserbare visioner.
---------------------------------------------------------------------------------

Lennart Qvist
Smørblomsten 44
6950 Ringkøbing

Tlf. 24479589

Mail: lennart.qvist@rksk.dk

Børn: Emilie (9), Mathilde (7) og Frida (5)
Job: Salgsansvarlig i softwarevirksomheden Relab (www.relab.dk) og ejer af virksomheden PIN-Master (www.pin-master.com). Byrådsmedlem siden 2010 og formand for Børne- og Familieudvalget.
Tidligere jobs: A.P. Møller Mærsk i 15 år. Vestas i 5 år. Selvstændig i 6 år.
Uddannelser: Shippinguddannelse A.P. Møller Mærsk. Merkonom i økonomi.
Fritidsinteresser: Familie og sport. Håndboldtræner i Rindum SU.
Politiske mærkesager:
1. Kernevelfærd: Tryghed. Fokus på vores kerneydelser inden for ældrepleje, børnepasning og skoler.
2. Samarbejde: Et bredt samarbejde i byrådet med alle partier.
3. Christiansborg: Vestjylland skal på landkortet i forhold til Christiansborg og Kommunernes Landsforening.
4. Infrastruktur: En bedre vej fra Herning via Ringkøbing til Hvide Sande skaber vækst i hele Danmark.
5. Økonomi: En effektiv offentlig administration. Mere velfærd for de samme skattekroner.
6. Udvikling: Endnu bedre service til erhvervslivet, så der kan skabes endnu flere arbejdspladser.
---------------------------------------------------------------------------------

Tine Ross
Nygade 21D, 1. tv.
6950 Ringkøbing

Tlf. 29683238

Mail: tine.ross@rksk.dk  

Børn: Jacob (20) og Thea (15)
Job: Leder af Driftsplanlægning og Overvågning, IT-afdelingen i Region Midtjylland. Byrådsmedlem: Siden 2010.
Tidligere jobs: Kundeansvarlig, IT-afdelingen i Region Midtjylland. Leder af røntgen- og laboratorieområdet i IT-afdelingen, Region Midtjylland. Ledende bioanalytiker, Mikrobiologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning.
Uddannelser: Master i offentlig ledelse (Aalborg Universitet). Master i IT (Aalborg Universitet). Bioanalytiker (Københavns Amt).
Tillidsposter: Medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Medlem af Vidensudvalget. Medlem af Landdistriksudvalget. Bestyrelsesmedlem i Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Fjord Turisme. Tidligere medlem af Børne- og Familieudvalget. Tidligere medlem af Beskæftigelsesudvalget.
Fritidsinteresser: Gode venner, koncerter, gåture langs fjorden.
Politiske mærkesager:
1. Åbenhed og gennemsigtighed i byrådets beslutninger.
2. Kommunens service til erhvervslivet skal være i top.
3. Værdighed og kvalitet i ældreplejen, kvalitet og trivsel i børnepasning og undervisning.
4. Efterskoler, friskoler, private børnehaver og private dagplejere er en styrke i vores kommune.
---------------------------------------------------------------------------------

Jens Bollerup
Hvashøj 9
6950 Ringkøbing

Tlf. 21425011

Mail: bollerupjens@gmail.com

Børn: Christian (21)
Job: Senior Specialist, virksomhedshandler hos Jyske Bank i Silkeborg.
Tidligere jobs: Adm. direktør og medejer i en håndfuld internationale virksomheder (med 10-150 medarbejdere), der alle har udvist resultatfremgang i min tid som medejer og direktør. Bl.a. maskinfabrikker, bygge- og servicevirksomheder samt fiskeindustrien. Virksomhedskonsulent og underviser hos Handelsgymnasiet HHX Ringkøbing.
Uddannelser: Cand. Merc., Styring og Ledelse (Syddansk Universitet). HD Regnskab & IT (Syddansk Universitet). HD Afsætning (Syddansk Universitet). Bankskolen (Den 2-årige videregående bankuddannelse). Diverse kurser hos bl.a. Lausanne, Maersk Training, NUSA.
Tillidsposter: Jeg har siddet i bestyrelsen hos brancheorganisationerne Dansk Industri og Dansk Byggeri. Lokalt har jeg tidligere gennem 10 år været formand for Hvide Sande Bådeklub. Medlem af Ringkøbing Rotary.
Fritidsinteresser: Sejlands, skiløb, motionsløb samt naturoplevelser og kultur.
Politiske mærkesager:
1. Ældrepleje; fokus på det gode liv med værdighed - både for de ældre og deres pårørende.
2. Unge; kvalitet i et bredt uddannelsesudbud, der ruster vore unge til fremtidens erhverv.
3. Beskæftigelse; erhvervsvækst gennem bedre infrastruktur med forbedring af vejnettet - bl.a. til motorvejsnettet.
4. Visionerne for "NATURENS RIGE" skal udleves gennem en afbalanceret og økonomisk ansvarlig drift af hele vores kommune, med fokus på langsigtet bæredygtighed. Så vi er "et godt sted at være" til vore efterfølgere.