Thomas Rahbek Sloth

27. oktober 2021

Erhverv & infrastruktur 

Ringkøbing-Skjern Kommune ligger i top, når det gælder erhvervets vilkår – men vi kan altid blive endnu bedre. Kommunen skal investere i bedre veje mellem Hvide Sande og Ringkøbing, så 2+1-vejen får mest mulig effekt. Vejen mellem Hvide Sande og Ringkøbing er en kommunal vej, og vi får ikke hjælp fra staten til udbygning af den – det må vi selv betale. Det vil gavne turismeerhvervet, der årligt omsætter for 3,7 mia. kr. Og lige nu er turismeerhvervet plaget af den dårlige infrastruktur mellem Hvide Sande og Ringkøbing, så vi skal investere nu.

I Ringkøbing kæmper midtbyens butikker og banker med dårlige parkeringsforhold, som skal løses. Et møde med Købstadschef Jacob Muldkjær bekræftede mig i dette problems størrelse. Og når der er 1300 årsværk ansat i detailbranchen, så må det ikke være manglende handling fra kommunens side, der begrænser handlen i Ringkøbing og omegn.

Turismeerhvervet er utroligt vigtigt for kommunen, og vi skal huske på, at turisterne kommer pga. naturen og fiskerihavnen i Hvide Sande. Vi skal derfor være forsigtige, så vi ikke får ødelagt årsagerne til, at de nuværende ferieboliger er godt udlejet. Der skal ikke være campingpladser eller surf-skoler på fiskerihavnen i Hvide Sande – det skal ligge andre steder. Vi skal fortsat have en konkurrencedygtig fiskerihavn i kommunen, hvor særligt industrifiskeriet har kort sejltid til Hvide Sande, når de har været på fiskeri ved Dokker Banke. 

Bosætning 

Byggegrunde og bosætningsmuligheder i Ringkøbing-Skjern Kommune er båret af private investorer, men vi kan som kommune gøre endnu mere for at øge bosætningen i vores kommune, og det skal vi. Særligt Ringkøbing og Hvide Sande oplever stor efterspørgsel efter byggegrunde og ledige boliger, så vi skal i gang nu. 

Børnefamilierne 

Vi må ikke glemme, at fremtiden i Ringkøbing-Skjern afhænger af fremtidige generationer, og derfor skal vi blandt andet have landets bedste vilkår for skoler, børnehaver og daginstitutioner. Vi skal turde at investere i børnene i dag, for om 20 år, når de skal stifte familie, skal de tænke på Ringkøbing-Skjern som det første. 

Fokus på kerneopgaven 

Jævnligt kan vi høre eller læse, at kommunen nu bruger penge på Naturkraft, højtalere i klitterne eller lignende. Men er det virkelig kommunens opgave? 

Ikke hvis du spørger mig! Derfor ønsker jeg eksempelvis, at vi nu stiller større krav til Naturkraft, så kommunen ikke skal smide flere penge i projektet. Vi kan ligeledes tillade os at kræve, at børnene i vores kommune kan få gratis årskort, så skolerne kan lave udflugter til Naturkraft.  

Værdig ældrepleje

Ældreplejen bliver udfordret af mangel på arbejdskraft. Tiltrækning af nye medarbejdere skal, for at kunne prioritere kernevelfærden, prioriteres højt. Ringkøbing-Skjern kommune skal yde vore borgere den bedste service og være kendt som en af landets bedste offentlige arbejdspladser. Der skal etableres nyt aflastningscenter for borgere der bliver udskrevet efter sygehusophold. Centeret skal virke forebyggende og sikre færre ny- og genindlæggelser.

Et særligt område der har min interesse, er priserne på Flex-Trafik. Det må ikke koste 7 kr. pr. km. i Danmarks geografisk største kommune.

Grøn omstilling

For mig er den grønne omstilling meget vigtig. Med et ry som den vedvarende energis ”Silicon Valley”, skal vi også følge med på andre områder. Vi skal derfor have fokus på mere affaldssortering, flere kommunale elbiler, flere ladestandere til elbiler, bedre kystsikring og ikke mindst fokus på klimasikring. 

Beskæftigelse 

Sammenlignet med Varde kommune og andre sammenlignelige kommuner, bruger vi markant flere penge på beskæftigelse. Vi skal derfor have undersøgt, om vi kan lære af de andre kommuner, så vi også er optimeret på dette område.  

Dialog og samarbejde 

Når kommunen får henvendelser fra eksempelvis virksomheder, der vil opføre noget, der kan påvirke borgere i kommunen, skal vi som kommune tage dialogen med borgeren med det samme. Sammen kan vi skabe langvarige løsninger til gavn for både virksomheder, borgere og turister. 

Thomas Rahbek sloth

Byrådskandidat KV21
E-mail: sloth90@live.dk
Telefon: 40 36 01 19

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du gerne vil have uddybet nogle punkter. 

                                                                                     Følg min side på Facebook