Pia Olivia Christensen

31. oktober 2021

Mine politiske mærkesager:

  • Vi skal passe rigtig godt på vores grå guld

- Der skal være mere tid til pleje og omsorg

- Flere varme hænder, mere nærhed

- Mere frihed og flere valgmuligheder

  • Vi skal fortsat udvikle vores kommune, men vi skal sikre os, at

- Vi har parkeringspladser nok

- Vi har elektrotnisk skiltning af ledige p-pladser

- Vores vejnet er tilstrækkeligt og bæredygtigt udbygge

Vi skal passe rigtig godt på vores grå guld

Som jeg har gjort mig til talskvinde for lige siden, jeg blev aktiv i lokalpolitik i 2015, så skal vi i Ringkøbing-Skjern Kommune have en værdig demens- og ældrepleje. Det bør simpelthen ligge krystalfast, at alle ældre som har brug for hjælp får en ordentlig, værdig og respektfuld hjælp.

Der skal være mere tid til pleje og omsorg og tid til at skabe en meningsfuld og hyggelig hverdag i ældreplejen. Og så skal man som ældre kunne regne med større sammenhæng og kontinuitet i den hjælp, som man modtager – det skal, med andre ord, være de samme medarbejdere som kommer hos de ældre. Dette uanset om man bor i egen bolig eller på plejehjem. Gode og kærlige relationer mellem mennesker giver nemlig større livskvalitet.

Derudover skal man som ældre have mere frihed og flere valgmuligheder. Jeg støtter derfor bl.a. etablering af flere friplejehjem, alderdomshjem og oldekolle. At bo på et plejehjem med mange demente, når man ikke selv er dement, skaber uden tvivl grobund for ensomhed. Det er derfor også mit mål for byrådsarbejdet, at vi nytænker måden at indrette plejehjem og aktivitetstilbud på. Der bør derfor være flere tilbud til ældre, hvor man kan være blandt ligestillede, som man kan have et fællesskab sammen med.

At ældreplejen er udfordret af mangel på arbejdskraft er ikke nogen hemmelighed. Tiltrækning af nye medarbejdere bliver derfor i de kommende år helt centralt for, at vi kan prioritere kernevelfærden højt. Jeg tænker, at dét at tiltrække flere faglærte medarbejdere kræver, at der er trivsel på de enkelte arbejdspladser, at der er tid til, at man som medarbejder kan bruge sin faglighed og sin medmenneskelighed samt at man som personale får større metodefrihed og mindre administration.

Men jeg tænker også, at vi skal blive bedre til at lytte til de erfaringer som personalet, de ældre og de pårørende har og lade denne erfaring danne udgangspunkt for, hvordan vi videreudvikler vores ældrepleje og hvordan vi sikrer, at vi kan få den arbejdskraft, som vi i dén grad har brug for både nu og i de kommende år. Sammen kommer vi nemlig længst.

Og så ser jeg gerne, at vi får etableret plejehjemsbestyrelser bestående af beboer, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter til sikring af kvaliteten i plejen og større selvbestemmelse.

I Ringkøbing-Skjern Kommune skal vi yde vores borgere den allerbedste service og vi skal også være kendt som én af Danmarks bedste offentlige arbejdspladser.

Vi skal fortsat udvikle vores kommune

For mig er udvikling af vores kommune vigtig. Vi skal nemlig også i fremtiden have råd til at passe godt på vores børn og vores gamle samt alle dem midt imellem, som er syge eller socialt udsatte.

Befolkningstallet i vores kommune er faldende. Derudover bliver vi flere og flere ældre. Skattegrundlaget bliver derfor mindre og mindre.

Ud over at øget bosætning, flere arbejdspladser og flere uddannelsespladser er vigtigt for os og vores fælles økonomiske fremtid; så er videreudvikling af turismen også vigtig.

Vi skal derfor sikre os, at:

- Vi har parkeringspladser nok

- Vi har elektronisk skiltning af ledige p-pladser

- Vejnettet mellem Hvide Sande og Ringkøbing er bæredygtigt udbygget

Det er helt centralt for den videre udvikling af vores kommune, at transportproblemerne i den indre bykerne i henholdsvis Ringkøbing, Søndervig og Hvide Sande bliver løst. Og det er helt centralt, at vi som lokale beboer føler, at vi også kan være her.

Flere i job

I 2020 brugte vi i Ringkøbing-Skjern Kommune lidt over 800.000.000 kroner – altså en lille milliard – på passiv offentlig forsørgelse. Det er cirka en fjerdedel af kommunens budget. Det er helt uacceptabelt i en tid, hvor der især i servicefagene mangler ledige hænder. At flere kommer i arbejde vil skabe et større økonomisk råderum til forbedring af kernevelfærden.

Mindre administration

Vi skal have mindre administration overalt i kommunen. Mindre administration vil frigive mere tid til den enkelte borger, som har brug for hjælp og skabe en mere meningsfuld arbejdsdag for alle medarbejdere. Alt unødigt bureaukrati skal fjernes fra hverdagen.

Flere byggegrunde

Vi mangler byggegrunde i især Ringkøbing og Hvide Sande. Og vi mangler også større valgmulighed i forhold til hvilke grunde, der kunne interessere mulige købere. Flere byggegrunde handler også om at øge bosætningen i vores kommune – at man kan se sig selv flytte hertil og bygge hus, fordi man er blevet fristet af forskellige valgmuligheder i forskellige omgivelser. Det gode liv handler nemlig også om at bo under de forhold, som vi hver især trives bedst med.

Vi skal fortsat gå forrest i den bæredygtige, grønne omstilling

I Ringkøbing-Skjern Kommune skal vi fortsat gå forrest og være en del af den bæredygtige grønne omstilling og teknologiske udvikling. Med fødderne solidt plantet i den vestjyske muld skal vi være den gode rollemodel for resten af verden. Ud over at bæredygtig grøn omstilling er helt nødvendig for klodens overlevelse, så skaber denne omstilling også nye arbejdspladser. Nye arbejdspladser giver grobund for øget bosætning. Øget bosætning giver større skattegrundlag og dermed også øget økonomisk råderum til udvikling af kernevelfærd samt mulighed for skattelettelser.

Lidt om mig

Jeg er 56 år og bor i Ringkøbing, hvor jeg også er vokset op. 

Jeg er uddannet jurist og psykoterapeut. Jeg har siden 2013 været ansat ved Holstebro Kommune, hvor jeg de sidste 5½ år har været mødeleder i Rehabiliteringsteamet. 

Jeg har desuden været ansat ved bl.a. Fredericia Kommune som afdelingsleder, ved Aarhus Kommune som projektleder og ved Jobcentret i Skjern som rådgiver. 

I min fritid går jeg lange ture ved vores vidunderlige fjord eller ved det skønne Vesterhav, nyder en god krimi i fjernsynet og går til yoga, når det er muligt.