Pia Olivia Christensen

8. oktober 2021

Mine politiske mærkesager:

  • Flere i job
  • Mindre administration
  • Mere tid til pleje og omsorg
  • Både plejehjem, alderdomshjem og oldekolle
  • Flere byggegrunde
  • Flere offentlige toiletter
  • Vi skal fortsat gå forrest i den bæredygtige, grønne omstilling

 

Flere i job

I 2020 brugte vi i Ringkøbing-Skjern Kommune lidt over 800.000.000 kroner – altså en lille milliard – på passiv offentlig forsørgelse. Det er cirka en fjerdedel af kommunens budget. Det er helt uacceptabelt i en tid, hvor der især i servicefagene mangler ledige hænder. At flere kommer i arbejde vil skabe et større økonomisk råderum til forbedring af kernevelfærden.

 

Mindre administration

 Vi skal have mindre administration overalt i kommunen. Mindre administration vil frigive mere tid til den enkelte borger, som har brug for hjælp og skabe en mere meningsfuld arbejdsdag for alle medarbejdere. Alt unødigt bureaukrati skal fjernes fra hverdagen.

 

Mere tid til pleje og omsorg

I mit byrådsarbejde ønsker jeg især at sætte fokus på forbedring af indsatsen på Social- og sundhedsområdet med særlig vægt på ældreområdet, hjemmeplejen, akutaflastningen samt den forebyggende indsats og samarbejdet med Regionen.

Uanset om man bor på plejehjem eller i eget hjem så skal man kunne regne med større sammenhæng og kontinuitet i den hjælp, som man modtager. Jeg ønsker derfor at sikre, at det er de samme medarbejdere, som kommer hos de ældre og at den enkelte medarbejder har mere tid til at hjælpe de ældre.

Dette kræver bl.a. mindre administration og at medarbejderne trives på arbejdspladsen. Når vi mennesker trives i vores arbejde, så sygemeldes vi ikke så ofte og vi er også lettere at fastholde i jobbet. Sidst men ikke mindst så kræver det dygtige ledere, tilstrækkeligt med hænder og varme hjerter samt hjælpemidler og efteruddannelse.

 

Både plejehjem, alderdomshjem og oldekolle

At bo på et plejehjem med mange demente, når man ikke selv er dement, skaber uden tvivl grobund for ensomhed. Det er derfor også mit mål for byrådsarbejdet, at vi nytænker måden at indrette plejehjem og aktivitetstilbud på. Ud over friplejehjem, så har jeg et mål om at skabe alderdomshjem for de ikke demente og muligheden for at flytte i oldekolle for de ikke plejekrævende ældre. Vi skal som borger i vores kommune reelt set have flere valgmuligheder og større mulighed for at være blandt ligestillede, som vi kan have et fællesskab med.

Og så ser jeg gerne, at vi får etableret plejehjemsbestyrelser bestående af beboer, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter til sikring af kvaliteten i plejen og større selvbestemmelse.

 

Flere byggegrunde

Vi mangler byggegrunde i især Ringkøbing og Hvide Sande. Og vi mangler også større valgmulighed i forhold til hvilke grunde, der kunne interessere mulige købere. Flere byggegrunde handler også om at øge bosætningen i vores kommune – at man kan se sig selv flytte hertil og bygge hus, fordi man er blevet fristet af forskellige valgmuligheder i forskellige omgivelser. Det gode liv handler nemlig også om at bo under de forhold, som vi hver især trives bedst med.

 

Flere offentlige toiletter

Ja, overskriften giver næsten sig selv! Vi skal have flere offentlige toiletter hele Fjorden rundt. Alt for ofte er man nødt til at lade vandet bag en busk, når man er på tur rundt i vores skønne kommune.

 

Vi skal fortsat gå forrest i den bæredygtige, grønne omstilling

I Ringkøbing-Skjern Kommune skal vi fortsat gå forrest og være en del af den bæredygtige grønne omstilling og teknologiske udvikling. Med fødderne solidt plantet i den vestjyske muld skal vi være den gode rollemodel for resten af verden. Ud over at bæredygtig grøn omstilling er helt nødvendig for Klodens overlevelse, så skaber denne omstilling også nye arbejdspladser. Nye arbejdspladser giver grobund for øget bosætning. Øget bosætning giver større skattegrundlag og dermed også øget økonomisk råderum til udvikling af kernevelfærd samt mulighed for skattelettelser.

Lidt om mig

Jeg er 56 år og bor i Ringkøbing, hvor jeg også er vokset op. 

Jeg er uddannet jurist og psykoterapeut. 

Jeg har siden 2013 været ansat ved Holstebro Kommune, hvor jeg er mødeleder i Rehabiliteringsteamet. 

Jeg har desuden været ansat ved bl.a. Fredericia Kommune som afdelingsleder og ved Aarhus Kommune som projektleder. 

I min fritid går jeg gerne lange ture ved vores vidunderlige fjord eller ved det skønne Vesterhav, nyder en god krimi i fjernsynet og går til yoga, når det er muligt.