Marianne Kipker

7. oktober 2021

Erhvervspolitik og kommunal vækst og udvikling har mit fokus.

Grøn omstilling - Vi skal sikre mulighed for at virksomhederne i vores kommune aktivt kan være en del af den grønne omstilling til gavn for vores fremtid og kommunens økonomi.

Det er gennem erhvervsudvikling og kommunal vækst, vi kan skabe jobsikkerhed og -udvikling og derigennem bosætning.

Bosætning - gennem øget bosætning og erhvervsudvikling skabes de jobmuligheder som giver økonomisk frihed til at sikre gode vilkår for børn, unge, familier og ældre i kommunen.

Tryghed - vi skal sikre gode muligheder for børn, unge og voksne. Både i institutioner, skoler, uddannelse, arbejde, i familielivet og fritiden. Vi skal sikre vi kan få adgang til sundhedsydelser, herunder adgang til praktiserende læge inden for rimelig afstand, social bistand og hjælp til de ældre borgere. Vi skal understøtte frivilligheden, som er et stort aktiv for vores kommune.

Naturens Rige med plads, plads, plads til borgere og virksomheder.