Gitte Kjeldsen

18. oktober 2021

Politiske mærkesager:
1. Gode kultur og fritidstilbud i hele kommunen.
2. Sikre gode vilkår for vores erhvervsliv, herunder ikke mindst at sikre og udbygge 
indsatsen for helårsturismen.
3. En værdig ældrepleje og optimering af børnepasning og undervisning.
4. En harmonisk veldrevet kommune med styr på økonomien og med realiserbare 
visioner.
5. Bedre infrastruktur og bredbåndsforbindelser i hele kommunen.


Gitte fortæller:

Jeg er uddannet sygeplejerske og bor i Ringkøbing. Min familie tæller bl.a. tre børn og fem børnebørn, og selv er jeg 64 år. De seneste 15 år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Jeg er født og opvokset i Ringkøbing og bortset fra en enkelt afstikker til København, har jeg boet her hele mit liv. Jeg elsker vores lokalområde, og jeg har igennem mange år engageret mig i at forbedre det – både som politiker og i kraft af mine jobs gennem årene.

 

Den enkeltes frihed og ansvar for eget liv skal vi altid værne om, og samtidig tror jeg på, at vi er stærkere, når vi bygger fællesskaber, hvor vi opfører os ordentligt og hjælper hinanden. Som kommune er vi nødt til at udvikle os for at bevare de ting, jeg holder mest af – et rigt kulturliv, en skøn rå natur og masser af liv.

 

Det rige kulturliv handler om at tiltrække og skabe kunst og oplevelser, som udvider vores horisont og hjælper os med at forstå os selv og vores plads i verden. I mine 15 år i politik har jeg været formand for Kunstudvalget i kommunen, og jeg har desuden mange år været medarrangør af ”Træsymposiet på havnen” i Ringkøbing og ”Kunst i slusen” i Hvide Sande. Kultur er dog mere end kunst. Det handler også om, at alle skal kunne dyrke de fritidsaktiviteter, de har lyst til. Det har jeg også arbejdet for som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen. 

 

Når det kommer til naturen, så elsker jeg den rå natur, og jeg vil gå langt for at bevare den. Jeg har været blandt de mest højlydte modstandere af helt kystnære vindmøller, og jeg er glad for, at det til sidst lykkedes at få flyttet møllerne længere væk fra vores smukke vestkyst.  

 

Børn og unge skal vi prioritere, da vi ved, at de første år kommer til at præge vores unge mennesker resten af livet. Vi skal give de små tryghed med den bedste pasning og en fagligt solid undervisning, så de får de bedste vilkår, når de skal ud at stå på egne fødder. Og så skal vi også tage os af dem, der har fået tildelt svære kort fra begyndelsen. Jeg har i mange år været medlem af Børne- og Ungeudvalget, og som formand/næstformand været med til at træffe beslutning om tvangsfjernelse i de sager, hvor det desværre er den bedste løsning for barnet. 

 

Det er ikke kun de helt unge, der har brug for særlig opmærksomhed. Som sygeplejerske har jeg passet mange ældre mennesker, og det er vigtigt for mig, at vi som kommune kan tilbyde en værdig ældrepleje, når vores borgere bliver gamle og ikke længere kan tage vare på sig selv. Det er kun rimeligt, at vi efter et langt liv, hvor vi har ydet til fællesskabet, får en ordentlig pasning. 

 

Et højt velfærdsniveau er kun muligt, når vi samtidig sikrer gode vilkår for erhverv og turisme. Her scorer vi højt i dag sammenlignet med andre kommuner, og vi skal fortsat være gode til at indgå i en dialog med vores erhvervsvirksomheder og minimere bureaukratiet, så de dygtige erhvervsfolk kan drive deres virksomheder.  

 

Jeg er bedst til realiserbare visioner, og jeg går ind for enøkonomisk veldrevet kommune, hvor der er plads til kultur og natur, og hvor vi kan prioritere de yngste og de ældste, som har mest brug for det.”